Počet nalezených záznamů: 966

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně

  Oldřich Vybíral | 20.05.2019

  Chcete se naučit, jak lze s pomocí dokumentárního filmu obohatit výuku předmětů nebo jak dokument využít při prevenci rizikového chování? Pak se přihlaste na seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně!

 • Kongres ASPOS - šitý na míru každé vedoucí ŠJ

  Oldřich Vybíral | 20.05.2019

  Jedná se o První praktické workshopy, kde bude kladen důraz na praktické využití probírané problematiky v reálném provozu. Účastníci si sami vyberou časy a témata, která je nejvíce zajímají a poskládají si tak seminární den přímo pro sebe na míru.

 • Revoluční rok 1989 v regionech - fotografický vzdělávací projekt

  Oldřich Vybíral | 17.05.2019

  Knihovna Václava Havla vyhlašuje v souvislosti s projektem Rok revoluce a 30. výročím sametové revoluce fotografickou soutěž pro školy s názvem Revolution Press Foto.

 • Výběrové řízení na pozici v rámci Evropských škol pro rok 2019

  Oldřich Vybíral | 17.05.2019

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici: učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

 • Dodatečný výběr do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

  Oldřich Vybíral | 17.05.2019

  Přihlášky do 7.6.2019. Podrobnosti v příloze.

 • Konference Školní stravování 2019

  Oldřich Vybíral | 29.04.2019

  Tématem letošní konference je legislativní, zdravotní a nutriční problematika ve školním stravování. Na konferenci navazuje samostatný seminář na téma: Mýty, hoaxy a poplašné zprávy ve výživě, který je určen široké veřejnosti.

 • Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 5-2019

  Oldřich Vybíral | 25.04.2019

  Novinky z portálu RVP.cz na květen 2019.

 • Nabídka programů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě

  Oldřich Vybíral | 12.04.2019

  Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

 • Měsíc školních zahrad

  Oldřich Vybíral | 04.04.2019

  České školy se mohou letos v květnu již podruhé připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat širší pozornost ke školním zahradám, hřištím a dvorkům. Záměrem této inciativy je, aby se prostředí venku – za okny školy – stalo nedílnou součástí života pedagogů i jejich žáků.

 • Řešení mimořádných situací ve školách

  Naďa Zhořová | 03.04.2019

  V souvislosti se stále přibývajícím počtem mimořádných situací na školách a ve školských zařízeních nabízíme kompletní výukový program zaměřený na prevenci těchto útoků, jakož i na řešení krizových situací, které jsou s takovými útoky spojené. Výukový program probíhá formou přednášek, modelových situací či kombinací obou typů výuky. V jejich průběhu se zaměstnanci seznámí s pravidly prevence rizik a jejich předcházení, s typy napadení, jejich průběhem, chováním v průběhu a následně po napadení, ale také s motivací a typologií pachatelů, s prací orgánů činných v trestním řízení a s pravidly komunikace s médii.

RSS