Počet nalezených záznamů: 953

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 120 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 44 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro učitele 2019

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

 • Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

  Oldřich Vybíral | 23.05.2018

  Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

 • Metodický pokyn č. 1/2017

  Oldřich Vybíral | 16.05.2018

  Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. (AKTUALIZACE 7.5.2018)

 • Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně

  Eva Prokešová | 30.04.2018
 • Spolupráce pro budoucnost - konference o kariérovém poradenství

  Oldřich Vybíral | 27.04.2018

  Druhý ročník konference o kariérovém poradenství ve školách. Letos tematicky zaměřen na trojúhelník PEDAGOG / ŽÁK / RODIČ a jejich možné spolupráce ohledně kariérní volby žáka.

 • Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 5/2018

  Oldřich Vybíral | 25.04.2018

  Květnové aktuality z portálu RVP.cz.

 • KONFERENCE PRO OBLAST SPORTU - Brno

  Oldřich Vybíral | 19.04.2018
 • Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 4/2018

  Oldřich Vybíral | 06.04.2018

  Dubnové novinky z portálu rvp.cz.

RSS