Počet nalezených záznamů: 967

 • DVPP pro pedagogy MŠ - Smysluplné pomůcky

  Petra Škrdlíková | 24.08.2018

  MŠ Milosrdných bratří nabízí dva osmihodinové semináře s tematikou výroby a využití pomůcek při vzdělávání dětí s postižením (PAS, MR, ADHD aj.). Semináře lze hradit z Šablon II.

 • Pozvánky na porady ředitelů - srpen 2018

  Jana Bendová | 14.08.2018

  Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v úterý 28. a ve středu 29. srpna 2018.

 • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga_září 2018

  Dana Koláčková | 13.06.2018
 • Druhý život - výstava o československé emigraci do Švýcarska po roce 1968.

  Oldřich Vybíral | 05.06.2018

  Švýcarské velvyslanectví připravilo v tomto jubilejním roce putovní projekt fotografické výstavy Druhý život, která pojednává o československé emigraci do Švýcarska po roce 1968.

 • Studium pedagogiky pro vychovatele 2019

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 120 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 44 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro učitele 2019

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

 • Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

  Oldřich Vybíral | 23.05.2018

  Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

 • Metodický pokyn č. 1/2017

  Oldřich Vybíral | 16.05.2018

  Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. (AKTUALIZACE 7.5.2018)

RSS