Počet nalezených záznamů: 938

 • Speak dating 2017

  Oldřich Vybíral | 22.09.2017

  Přijďte si oprášit své znalosti jazyků, seznámit se s novými jazyky a poznat zajímavé lidi.

 • Roadshow pro školy 2017

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Roadshow se letos bude věnovat oblasti bezpečnosti. Zazní také od představitelů MŠMT důležité informace o plánovaných aktivitách vzhledem ke směrnici GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů), které vstoupí v platnost 25. května 2018. Témat letošní konference je však mnohem více a akce je tak vhodná jak pro správce IT, tak i učitele a ředitele.

 • Škola – základ profese

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů.

 • Nabídka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem pro pedagogy MŠ, ZŠ, ŠD a všechny pracovníky s dětmi od 3 do (max.) 8 let

  Lenka Endlicherová | 18.09.2017

  Nabídka vzdělávacích akcí, zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce především v předškolní oblasti. Více informací k jednotlivým akcím a jejich obsahu a program získáte na níže uvedených webových stránkách. Všechny akce jsou tlumočeny.

 • Vzdělávání dětí cizinců v JMK - pozvánka na platformu

  Oldřich Vybíral | 14.09.2017

  Promluví zde odborníci na téma čerpání peněz pro výuku češtiny, specifika výuky cizinců, rizikové oblasti výuky. Přednášející, s nimiž budete moci diskutovat, Vám poskytnou rady a doporučení vycházející z jejich praxe.

 • Seminář pro učitele skupiny oborů 23

  Oldřich Vybíral | 14.09.2017

  Diskuze k aktuálním tématům odborného vzdělávání (legislativa, spolupráce škol a firem, využívání dotací a fondů v praxi středních škol aj.). Shrnutí současné situace v učebnicích/učebních materiálech pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a rozšíření odborných znalostí účastníků formou řízené diskuze. Možnost být u zrodu nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba a aktivně se podílet na jeho tvorbě.

 • Nabídka DVPP z Šablon

  Ivo Prokeš | 06.09.2017
 • GAME ON

  Oldřich Vybíral | 05.09.2017

  Největší a nejúspěšnější výstava o historii her a herních zařízení. Dosud ji navštívilo více než 3,5 milionu lidí ve více než 30 světových metropolích. Pořadatelem je uznávaná umělecká instituce Barbican (City of London).

 • Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky

  Oldřich Vybíral | 28.08.2017

  Pozvánka na konferenci. Podrobnosti a přihláška v příloze.

 • Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Starovice, okres Břeclav

  Obec Starovice | 17.08.2017

  Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Starovice.

RSS