vyberte datum do vyberte datum

Nalezený počet záznamů: 17

číslo akcenázevtermínpřihlášky
05400Úprava odborných textů a závěrečných prací18.10.201731.12.2099
05388Profesní únava hlasu a možnost nápravy19.10.201712.10.2017
05435Společné vzdělávání23.10.201713.10.2017
05355Nordic Walking23.10.201716.10.2017
05394Ochrana člověka za mimořádných událostí24.10.201717.10.2017
05377Dopravní situace v matematických úlohách25.10.201718.10.2017
05363Matematická pregramotnost30.10. - 9.11.201723.10.2017
05418Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj2.11.201725.10.2017
05364Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz2.11.201726.10.2017
05366Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek3.11.201727.10.2017
05407Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku7.11.201731.10.2017
05422Komunikace motivující rodiče ke spolupráci s MŠ a ZŠ9.11.201731.12.2099
05367Seminář pro vedoucí školních jídelen nejen na téma "Rádce školní jídelny 3"9.11.20172.11.2017
05425Využití INSPIS ŠVP ZŠ a SŠ13.11.20173.11.2017
05369Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda14.11.20177.11.2017
05378Matematika na střední škole a specifické poruchy učení15.11.20178.11.2017
05419Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte15.11.20177.11.2017