Název Obec
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Montessori dílnička-školička Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB Brno
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno