Název Obec
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Odbor školství JMK Brno
Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace Brno
Montessori dílnička-školička Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
ZRUŠENO - Dům dětí a mládeže, Brno, Kořískova 16 Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno