Název Obec
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Montessori dílnička-školička Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Odbor školství JMK Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace Brno
ZRUŠENO - Dům dětí a mládeže, Brno, Kořískova 16 Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno