Vloženo: 12.03.2019 15:09
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Nabídka zaměstnání

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitele školy od 1. září 2019(případně dle dohody)
Požadavky na pozici zástupce/zástupkyně ředitele školy: 
- předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- odborná kvalifikace podle § 8 či § 9 zákona č.563/2004 Sb. 
- znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 výhodou 
- znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů 
- nejméně tříletá praxe na pozici učitele v základním (2. stupeň ZŠ) nebo středním vzdělávání k datu podání přihlášky (praxe ve funkci nižšího nebo středního managementu je výhodou) 
- schopnost týmové práce, výborné komunikační a organizační schopnosti a dovednosti, schopnost odpovědně zacházet s důvěrnými údaji 
- schopnost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem 
- zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou 
- občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, znalost katolické nauky a aktuálního života katolické církve
Dokumenty, které je nutné doložit: 
- průvodní dopis v českém jazyce s vyjádřením motivace k získání místa zástupce/zástupkyně ředitele školy 
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání 
Zaslané dokumenty Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. nevrací. 
Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat aktuální výpis z rejstříku trestů a originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo zástupce ředitele. 
Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2019 
Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 30. dubna 2019 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu: 
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 
k rukám Mgr. Davida Kasana 
Grohova 14
602 00 Brno
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - neotvírat“
Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením, jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Církevní střední zdravotnickou školou s.r.o. jsou zveřejněny na https://grohova.cz/podstrany/ochrana-osobnich-udaju/.
Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení zrušit. Výsledky výběrového řízení mají pro vyhlašovatele pouze doporučující charakter

Reagovat na inzerát