Vloženo: 10.07.2012 19:34
Autor: Martin Zemánek

Organizace

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 21.09.2012 16:00
  • Konec: 23.09.2012 14:00
  • Místo: Radějov, Lučina 400, 696 67

Lektoři:

Mgr. Rastislav Jankula (manařer projektů ESF, metodik vzdělávání, konzultant, psychoterapeut v metodě EEG Biofeedback, poradce v oblasti mezilidských vztahů)

Mgr. Josef Vaškových (ředitel Domu dětí a mládeže v Hluku, držitel certifikátu ECDL, lektor manažerských a komunikačních dovedností, mediální výchovy a geocachingu)

Margita Tyroltová (ředitelka Domu dětí a mládeže v Boskovicích, lektorka kurzů v oblasti pedagogiky volného času)

 

Obsahová náplň:

Kurz je odbornou přípravou pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Náplň kurzu vychází z potřeb vedoucích zájmových útvarů a vedoucích na dětských táborech, z Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času.

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s charakteristikou a věkovými zvláštnostmi dětí, metodami práce s nimi a především formou zážitkových programů jim nabídnout motivaci a způsob vedení akcí pro děti. Kurz je rozdělený do dvou modulů, a to do modulů povinných, které jsou vedeny formou teoretických přednášek a seminářů a povinně volitelného, kde účastníci kurzu absolvují zážitkový pobyt ve všech zájmových oblastech.

 

Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Kurz je určen pro: pedagogy volného času, pedagogy, vedoucí zájmových kroužků a školních klubů, vychovatele školských zařízení.

Přihlášky zašlete nejpozději do 17. 9. 2012 elektronicky na email zemanek.pf@seznam.cz nebo na adresu DDM či osobně v kanceláři projektu.

 

Info: Martin Zemánek, Kateřina Vajčnerová

tel:     601 591 037,         601 591 035

email: zemanek.pf@seznam.cz

 

Více informaci na: http://vzdelavaniddmstraznice.webnode.cz/kurzy/pedagog-volneho-casu/

 

Textová verze + přihláška:

Připojené soubory