Vloženo: 30.10.2012 11:18
Autor: Martin Zemánek

Organizace

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 19.11.2012 10.00
  • Konec: 06.03.2013 14.00
  • Místo: Radějov u Strážnice, Lučina 400, 696 67
  • Hotel Letka Radějov

Cílem kurzu je zážitkovou formou prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti školních metodiků prevence, v oblasti přípravy atraktivních preventivních programů, vyhledávání problémových situací, tvorba cílů a inspirativních a motivujících činností ve školním prostředí.

Cena: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚČAST ZDARMA VČETNĚ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ.

Lektoři:

  • PhDr. Lenka Skácelová (vedoucí Poradenského centra v Brně, externí lektorka na PedF a FF MU v Brně, metodik města Brna pro prevenci sociálně patologických jevů na školách, členka protidrogové komise MM Brno)
  • Mgr. Iva Burešová (Speciální pedagog, terapeut v SVP HELP Uherské Hradiště)
  • Mgr. Lenka Macková (Psycholožka, vedoucí preventivních programů pro SŠ a SOU, vedoucí vrstevnického programu a rozvojových skupin pro studenty MU)
  • Mgr. Pavel Rampas (majitel, lektor a konzultant vzdělávací společnosti MIDAS-školení; externí lektor v řadě dalších vzdělávacích agentur; absolvent akreditovaných kurzů v oblastech lektorských dovedností, public relations, mediace a facilitace, poradenských dovedností a dalších)
  • Mgr. Rastislav Jankula (manažer projektů ESF, lektor, konzultant, metodik vzdělávání, psychoterapeut, poradce v oblasti manželství, rodičovství a mezilidských vztahů, léčby závislostí. Psychoterapeut v metodě EEG Biofeedback. Je autorem mnoha vzdělávacích a preventivních programů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, projektů ESF.)

Obsah kurz:

Obsah vzdělávacího programu vychází z aktuálních pokynů MŠMT k prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, přičemž zohledňuje a navazuje na RVP, které zahrnuje problematiku zdravého životního stylu a prevence rizikového chování u žáků. Program vzdělávacích akcí je rozdělen do tematických modulů, z nich každý se skládá z části základní a nadstavbové. Rozsah kurzu je 80 hodin.

Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Přihlášky zašlete nejpozději do 12. 11. 2012 elektronicky na email zemanek.pf@seznam.cz nebo na adresu DDM či osobně v kanceláři projektu.

Více na: http://vzdelavaniddmstraznice.webnode.cz/kurzy/rozsirujici-kurz-pro-skolni-metodiky-prevence/

Info: Martin Zemánek,601 591 037

Připojené soubory