Vloženo: 19.04.2013 12:59
Autor: Martin Zemánek

Organizace

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 23.05.2013
  • Konec: 26.05.2013
  • Místo: Dolní Bojanovice, Úvoz 967, 696 17

Čtyřdenní seminář akreditovaný MŠMT ČR. Sebezkušenostní seminář realizovaný moderní a zážitkovou formou. Jeho cílem je inspirovat všechny, kteří na táboře, kroužcích a jiných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti. Kurz umožňuje použít poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, a tím vést děti k rozvoji požadovaných kompetencí. První část kurzu se zabývá druhy klíčových kompetencí a jejich možnostmi rozvoje pomocí herních aktivit, druhou částí je samotné téma hry – tvorba dobrého programu, motivace a bezpečí při herních aktivitách.

Cena: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (ÚČAST, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZDARMA).

Lektor: Mgr. Pavel Rampas - majitel, lektor a konzultant vzdělávací společnosti MIDAS-školení; externí lektor v řadě dalších vzdělávacích agentur; absolvent akreditovaných kurzů v oblastech lektorských dovedností, public relations, mediace a facilitace, poradenských dovedností a dalších.

Kurz je bohatou inspirací samotných her, ale především je cílem autorská metodika postupu tvorby nových her. Každý může vytvářet nové a přínosné herní aktivity. Každý účastník dostane po kurzu seznam všech uskutečněných her na kurzu, včetně jejich popisu a pravidel.
Hodinová dotace činí 32 hodin.

Obsahová náplň:
1.    základy vedení dětí (pedagogika a psychologie), klíčové kompetence a jejich rozvoj
2.    zásady tvorby vyváženého a pestrého programu
3.    příprava, zadání, vedení a rozbor hry
4.    autorská metodika tvorby nových herních aktivit
5.    kreativita v akci, inspirace metod a námětů
6.    indoorové a outdoorové hry

Seminář je určen pro pedagogy mateřských škol, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vychovatele ve školských zařízeních a pedagogy volného času.

Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Přihlášky zasílejte do 17. 5. 2013 elektronicky na email zemanek.pf@seznam.cz nebo na adresu DDM či osobně v kanceláři projektu. Podrobné informace Vám budou poskytnuty při potvrzení přijetí přihlášky.

Info: Bc. Martin Zemánek (tel.: 702 024 731)
Web: http://dvpp.ddmstraznice.cz

Připojené soubory