Vloženo: 30.10.2012 11:27
Autor: Martin Zemánek

Organizace

Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 15.11.2012 09:00
  • Konec:
  • Místo: Dolní Bojanovice , Úvoz 967, 696 17
  • Orlovna Dolní Bojanovice

Cena: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ZDARMA).

Garant studia: PhDr. Lenka Skácelová

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra Brno; PhDr. Frouzová Magdalena, klinický psycholog, předsedkyně OS Skálův institut – Addiction Training Institute, externí lektor katedry psychologie FFUK, lektor Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků, členka výboru Společnosti pro návykové nemoci Lékařské společnosti JEP, vedoucí Institutu pro výzkum rodiny; PhDr. Alena Plšková, vedoucí projektu Linky bezpečí Brno, externí vyučující PdF MU Brno; PhDr. Lenka Skácelová, psycholog, vedoucí Poradenského centra, Spoluautor: Metodiky prevence pro pedagogy 1996, Metodiky pro pedagogy - Pedagogové proti drogám (MŠMT 1998), Metodiky práce s dětmi v oblasti primární prevence 1999; Mgr. Michaela Veselá, pedagogická a preventivní činnost, supervizorka preventivních projektů; Mgr. Roman Pavlovský, manažer Skálova institutu pro Moravskoslezský kraj, Etoped; Mgr. Iva Burešová, speciální pedagog; Mgr. Jolana Polzová, speciální pedagog; Mgr. Milan Růžička, psycholog, vedoucí preventivních programů pro základní a spec. školy, vedoucí vrstevnického programu.

Obsahová náplň:

Studium je realizováno prezenční formou jako studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, podle vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9 c), v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium je určeno učitelům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Kritéria výběru účastníků:

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm.a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Zájemci doloží kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

Absolventi studia získají Osvědčení o absolvování kurzu s akreditací MŠMT ČR.

Oskenované přihlášky, včetně dokladu o absolvovaném magisterském studiu dle kritérií výběru účastníků, zašlete nejpozději do 9. 11. 2012 elektronicky na email zemanek.pf@seznam.cz  nebo na adresu DDM či osobně v kanceláři projektu.

Více na: http://dvpp.ddmstraznice.cz/clanek.php?clanek=studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti-smp

 

Připojené soubory