Vloženo: 13.06.2017 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.. (AKTUALIZACE 7.5.2018)

Metodický pokyn upravuje postup pro podání žádosti o udělení souhlasu krajského úřadu se zřízením jednotlivých tříd pro děti nebo žáky (dále jen žák) uvedené v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí a soukromým zřizovatelem v souladu s § 16 odst. 10 školského zákona
v běžných mateřských a základních školách.

Související dokumenty