Vloženo: 07.04.2017 12:40
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa

  • ředitel/ka Mateřské školy Brno,  Škrétova 2, příspěvková organizace

Podrobné informace a pravidla pro přihlášení do konkurzu jsou uvedeny v příloze.

Připojené soubory

Reagovat na inzerát