Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Hybešova 253/15
psč: 60200
Fax: 543426057
Telefon: 543426011
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace: 2915
ič: 60555980
dič: CZ60555980
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 10.06.2020 08:53 (poslední změna: Ivana Suchánková, 10.06.2020 08:54 )
Autor: Ivana Suchánková
Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím. Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně, celkem 60 vyučovacích hodin. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenčního rámce B1. Určeno pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.

Vloženo: 10.06.2020 08:40 (poslední změna: Ivana Suchánková, 10.06.2020 09:01 )
Autor: Ivana Suchánková
PRÁZDNINOVÝ KURZ. Čekají Vás čtyři dny intenzivní práce s keramickou hlínou. Budeme modelovat větší sochu (skřítek, kočka, abstraktní objekt..). Naučíte se jednoduché způsoby, aby vaše výtvory byly jako od profesionálního hrnčíře.

Vloženo: 30.05.2020 11:16 (poslední změna: Jana Daňková, 30.05.2020 11:18 )
Autor: Jana Daňková
Aneb mluvte jako Marek Eben. Kdo umí mluvit – vítězí.Základem úspěchu je umění komunikovat. Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při projevu, prezentaci, rozhovoru či argumentaci jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi. Účastnící se co nejpraktičtěji naučí zásady mluveného projevu včetně návodu, jak ho dále rozvíjet.

Vloženo: 30.05.2020 10:52
Autor: Jana Daňková
• Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování. • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi. • Nový způsob financování nyní od roku 2020, jeho benefity a možná úskalí (zdroje a jejich výše dle nového způsobu, možnosti řešení hraničních situací, organizace školy v závislosti na PHmax, normativ nepedagogických pracovníků, složky platu a výše normativů ….) Cílem semináře je podrobně popsat systém financování regionálních škol (mateřská, základní, střední škola) a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna) včetně praktických příkladů a řešení konkrétních situací v praxi.

Vloženo: 30.05.2020 10:40 (poslední změna: Jana Daňková, 30.05.2020 10:44 )
Autor: Jana Daňková
Cílem semináře je objasnit aktuální legislativu pro tvorbu a užití FKSP a její praktické využití ve školách a školských zařízeních. Seminář je komplexně zaměřen na správné obsahové čerpání fondu, na specifikaci cílových skupin pro čerpání fondu a správné administrativní kroky při užití rozpočtu fondu.

Vloženo: 28.05.2020 13:27 (poslední změna: Michal Slezák, 28.05.2020 13:35 )
Autor: Michal Slezák

Vloženo: 28.05.2020 13:24 (poslední změna: Michal Slezák, 28.05.2020 13:37 )
Autor: Michal Slezák

Vloženo: 29.04.2020 11:06 (poslední změna: Michal Slezák, 29.04.2020 11:10 )
Autor: Michal Slezák
"Co je to formativní hodnocení, v čem spočívá jeho efektivita I. + II." - 11. + 12. 5. 2020, vždy 9,00 - 12,30h "Jak na projekty a projektové vyučování? I. + II." - 18. + 19. 5. 2020, vždy 9,00 - 12,30h

Vloženo: 20.04.2020 09:23 (poslední změna: Michal Slezák, 20.04.2020 09:29 )
Autor: Michal Slezák
4 velmi zajímavé webináře pořádané Střediskem služeb školám Brno.

Vloženo: 17.04.2020 08:00
Autor: Jana Daňková
Jedna z činností, kterou nejeden ředitel realizuje, je i zadávání veřejných zakázek. Vede je k tomu současná situace, kdy mají možnost získat nemalé finanční prostředky nejen od svých zřizovatelů, ale formou různých dotací z evropských fondů A zde je právě kladen důraz na správné postupování při zadávání veřejných zakázek. Cílem webináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího řízení od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

 • 22.01.2016 -
  Dovoluji si Vás pozvat na již tradiční Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT, které se uskutečnění v pátek 22. ledna 2016. Podrobnosti najdete v příloze. Uzávěrka přihlášek v neděli 17. 1. 2015 emailem na adresu adamova@sssbrno.cz.
 • 05.10.2016 -
  Seminář, na kterém si účastníci na konkrétních příkladech vyzkoušejí základní zásady projektového plánování, posílí své dovednosti nezbytné při přípravě grantových žádostí a získají aktuální informace o podmínkách financování projektů financovaných z ESF. Termín: 5. 10. 2016
 • 01.07.2020 - 31.12.2020
  Plánujete školní výlet nebo exkurzi? Svůj čas věnujte sobě a dětem, ne počítači. Hledání a zařizování nechejte na nás. Sestavíme plán akce. Vybereme za vás nejzajímavější místa dané lokality, zajistíme také průvodce, dopravu od školy a zpět. Je možné zajistit také stravu. Na požádání zprostředkujeme pomocný pedagogický dozor. Napište nám: tel.: 543 426 023/041/042, e-mail: vylety@sssbrno.cz
 • 01.07.2020 - 30.09.2020
  Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů. Máte obavy, jak bude probíhat nový školní rok? Chcete být na září připraveni? Vyjeďte s dětmi na letní vzdělávací kemp. Svůj čas věnujte sobě a dětem. Všechno zařizování nechte na nás. Vy se můžete soustředit výhradně na přípravu vzdělávacího programu a my Vám zajistíme celý pobyt dle Vašich požadavků. Nabízíme: ubytování v příjemném prostředí v regionu Vaši školy strava v souladu s hygienickými předpisy pro děti, doprava dle Vašich potřeb možnost odpoledního programu pro žáky na míru. Máte dotazy nebo si chcete vzdělávací kemp objednat? Napište nám na vylety@sssbrno.cz nebo zavolejte na 543 426 023/041/042.
 • 01.07.2020 - 31.12.2020
  Přemýšlíte, kam pojedete na lyžák nebo chcete vyzkoušet jiné sjezdovky? Svůj čas věnujte sobě a dětem, ne počítači. Hledání a zařizování nechejte na nás. Najdeme vám a zajistíme ubytování v blízkosti sjezdovky. Na požádání zajistíme pomocný pedagogický dozor, instruktora, zdravotníka dokonce i nočního hlídače :-). Máte speciální přání nebo požadavek? Rádi Vám lyžák ušijeme na míru, kontaktujte nás: tel.: 543 426 023/041/042, e-mail: vylety@sssbrno.cz
 • 01.07.2020 - 30.09.2020
  Outdoorové aktivity: Adaptační kurzy a zážitkové akce, výlety za sportem, pobyty u moře, geocashing, lyžování dětí Adaptační kurzy a zážitkové akce: Pojďme vstříc zážitkům! Máte na starosti třídu s novými žáky? Rádi byste podpořili pozitivní klima ve třídě? Zážitková akce či adaptační kurz jsou k tomu vhodnou příležitostí. Podstatou zážitkové akce či adaptačního kurzu je vlastní aktivita žáka, kdy žák získává zkušenosti a poznatky prostřednictvím zážitků. Formou zážitkové pedagogiky, her a společných úkolů se žáci učí spolupracovat, hledat řešení, vzájemně si pomáhat, respektovat jeden druhého. Připravíme pro vás program odpovídající dané věkové kategorii a počtu účastníků. Vybírat můžete z několika variant: - půldenní/jednodenní zážitková akce přímo v prostorách vaší školy, - zajištění dílčího programu na vašem adaptačním kurzu v místě konání, - zorganizování celého adaptačního kurz od programu, ubytování, stravy až po personální zajištění. Kontaktujte nás na tel.: 543 426 023/041/042, e-mail: vylety@sssbrno.cz