Vloženo: 19.11.2013 Autor: old Michal Slezák / Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

tradiční setkání a diskuse s Ing. Olgou Hanzlovou ve Vyškově. Přihlášky prosím na mail v kontaktech.

1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění

2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek zákona o účetnictví v § 7: - uplatnění ČÚS 701 – 710 - případy časového rozlišování a dohadné účty, - použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky, - dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů, - výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 a prokázání, že byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2010.

3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních chyb.

4. Uzávěrka účetnictví za rok 2013 podle ČÚS 702.

5. Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013

6. Otevření účetního období 2014, změny v legislativě pro rok 2014, pokud budou k dispozici.

7. Diskuse.

 

Určeno komu:               management škol

Číslo akce:                   3480

Termíny konání:            16.12. 2013, 9 – cca 13h

Místo konání:                DDM Vyškov, Brněnská 7

Lektor:                         Ing. Olga Hanzlová

Kurzovné:                     700,-

Poznámka:                   kurzovné bude fakturováno

Kontaktní osoba:           Michal Slezák e-mail: slezak@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:       11. prosince 2013

Související dokumenty