Vloženo: 01.06.2020 09:05
Autor: Eva Valkounová

Organizace

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: sportovní
  • Začátek: 01.07.2020
  • Konec: 30.09.2020
  • Místo: Brno, Hybešova 253/15, 60200

Outdoorové aktivity: Adaptační kurzy a zážitkové akce, výlety za sportem, pobyty u moře, geocashing, lyžování dětí Adaptační kurzy a zážitkové akce: Pojďme vstříc zážitkům! Máte na starosti třídu s novými žáky? Rádi byste podpořili pozitivní klima ve třídě? Zážitková akce či adaptační kurz jsou k tomu vhodnou příležitostí. Podstatou zážitkové akce či adaptačního kurzu je vlastní aktivita žáka, kdy žák získává zkušenosti a poznatky prostřednictvím zážitků. Formou zážitkové pedagogiky, her a společných úkolů se žáci učí spolupracovat, hledat řešení, vzájemně si pomáhat, respektovat jeden druhého. Připravíme pro vás program odpovídající dané věkové kategorii a počtu účastníků. Vybírat můžete z několika variant: - půldenní/jednodenní zážitková akce přímo v prostorách vaší školy, - zajištění dílčího programu na vašem adaptačním kurzu v místě konání, - zorganizování celého adaptačního kurz od programu, ubytování, stravy až po personální zajištění. Kontaktujte nás na tel.: 543 426 023/041/042, e-mail: vylety@sssbrno.cz