Vloženo: 02.04.2019 Autor: Naďa Zhořová / Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

V souvislosti se stále přibývajícím počtem mimořádných situací na školách a ve školských zařízeních nabízíme kompletní výukový program zaměřený na prevenci těchto útoků, jakož i na řešení krizových situací, které jsou s takovými útoky spojené. Výukový program probíhá formou přednášek, modelových situací či kombinací obou typů výuky. V jejich průběhu se zaměstnanci seznámí s pravidly prevence rizik a jejich předcházení, s typy napadení, jejich průběhem, chováním v průběhu a následně po napadení, ale také s motivací a typologií pachatelů, s prací orgánů činných v trestním řízení a s pravidly komunikace s médii.

Vzdělávací akce „Mimořádné situace ve školách a školských zařízeních“ je zaměřena na seznámení účastníků (výhradně pro pedagogické pracovníky) s druhy mimořádných situací, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem školských zařízení. Účastníci se seznámí s adekvátními způsoby řešení mimořádných situací, od jejich predikce a rozpoznání, po zorientování se v situaci a přijetí účinných opatření pro každý druh mimořádné události. Tento vzdělávací program se zabývá mimořádnými situacemi, kdy jsou učitelé i žáci ohroženi uvnitř školy, jeho náplní nejsou témata BOZP.

Vzdělávání je koncipováno jako interaktivní výklad s použitím kazuistiky, názorových ukázek a praktického nácviku. Je využíváno prostředí, ve kterém se osoby z cílové skupiny v rámci výkonu své profese denně pohybují, stejně jako reálie, které jsou při páchání útoků osobou agresora běžně používány. Příprava je tedy vedena interaktivní formou zaměřenou na aktivní zapojení účastníků do modelových situací a následnou aktivní diskusí s rozebráním příčin a souvislostí.

Termín akce: 24.9. 2019 (9.00 - 14.00 hod)

Uzávěrka přihlášek: 13.9. 2019

Kurzovné: 1200,- Kč/osoba

Připojené soubory

Připojené soubory

Související dokumenty