Vloženo: 16.01.2017 Autor: Michal Slezák / Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Další běh kvalifikačního studia Metodiků prevence v rozsahu 250h.

Vzdělávací program „Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů“ je studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky

č. 317/2005 Sb. § 9 odst. 1 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

 

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Druh aprobace není rozhodující.

 

zájemce prosím o včasné zaslání přihlášky na slezak@sssbrno.cz, přesný harmonogram studia bude upřesněn.

Připojené soubory

Související dokumenty