Vloženo: 20.03.2019 Autor: Naďa Zhořová / Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je organizován ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení.

Lektoři:  JUDr. Hana Poláková,  Mgr. Marta Hromková, Mgr. Hynek Nespěšný, Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček, Ing. Petra Zukalová, Ing. Josef Škoda.

Termín zahájení studia:   17.10. 2019.

Termín ukončení studia:    3.4.2020.

Časový harmongram studia bude upřesněn.

Cena: 11 500,-  Kč.

Uzávěrka přihlášek: 17.9.2019.

Kontakt: zhorova@sssbrno.cz, 543 426 068.

 

 

Související dokumenty