kategorie: Programovací jazyky - žáci (ZŠ)

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Jihomoravský kraj 22.04.2017 01.04.2017 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1
Blansko
Brno město 06.03.2017 24.02.2017 Gymnázium Vídeňská 47, Brno
Brno venkov 28.03.2017 10.03.2017 Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, U školy 39, 664 84 Zastávka
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo Okresní kolo se ve Znojmě nekoná. V případě zájmu o tuto soutěž kontaktujte Dobroslavu Paličkovou, tel.: 606 035 094, e-mail: palickova@sssbrno.cz