Vloženo: 24.09.2018 Autor: Dana Koláčková / Dana Koláčková

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání.

Studium probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončuje se ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, bude probíhat v rozsahu 72 vyučovacích hodin přímé výuky a 12 vyučovacích hodin odborné praxe.

Odborný garant studia: PaedDr. Věra Hlavsová

e-mail: hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 739 314 093

Organizační garant studia: Dana Koláčková

e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 060

Místo konání: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno.

Zahájení studia: 5. února 2019

Ukončení studia: 5 června 2019

Časový harmonogram:  

5. 2.                8.00 –15.00  

19. 2.              8.00 –15.00

26. 2.              8.00 –15.00

5. 3.                8.00 –15.00 

12. 3.              8.00 –15.00

19. 3.              8.00 –15.00  

26. 3.              8.00 –15.00

2. 4.                8.00 –15.00

9. 4.                8.00 –15.00

Duben             Praxe

4. 6. 2018       8.00 – 15.00 Závěrečné zkoušky

5. 6. 2018       8.00 – 15.00 Závěrečné zkoušky

 

Cena: 8.000 Kč.

 

Přihlášky ke studiu posílejte na organizačního garanta studia Danu Koláčkovou

e-mail: kolackova@sssbrno.cz

 

Připojené soubory

Související dokumenty