Datum Místo Název akce Typ akce Organizátor
30.09.2016
15.01.2018
Brno Studium pro koordinátory ICT - od 30. 9. 2016 vzdělávací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
01.11.2016
30.06.2019
Planetárium Morava vzdělávací planetarium.morava@gmail.com, tel:704 798 853
08.04.2017
12.11.2017
Brno Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD vzdělávací Mateřská škola Milosrdných bratří s.r.o.
17.08.2017
24.09.2018
Olomouc Terakotová armáda - odkaz prvního císaře vzdělávací Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
18.10.2017
18.10.2017
Brno Seminář pro MŠ - "Zdravá 5 - pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže" vzdělávací Nadační fond Albert ve spolupráci s KrÚ JMK
19.10.2017
19.10.2017
Praha Školní podpůrný program a jeho tvorba vzdělávací NÚV Praha
23.10.2017
23.10.2017
Brno Roadshow pro školy 2017 konference Microsoft Czech Republic and Slovakia
24.10.2017
24.10.2017
Olomouc Seminář pro učitele skupiny oborů 23 vzdělávací Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
30.10.2017
30.10.2017
Praha Metodické setkání školních psychologů a speciálních pedagogů vzdělávací NÚV Praha
31.10.2017
31.10.2017
Brno Seminář "Ochrana škol a školských zařízení jako jednoho z možných měkkých cílů" vzdělávací Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit
03.11.2017
03.11.2017
Brno Setkání koordinátorů ICT - přesun termínu z 15. 9. na 3. 11. 2017 vzdělávací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
07.11.2017
07.11.2017
Praha Metodické setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů vzdělávací NÚV Praha
14.11.2017
14.11.2017
Praha Metodické setkání začínajících školních psychologů vzdělávací NÚV Praha
23.11.2017
23.11.2017
Brno Krajská konference primární prevence rizikového chování "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje" konference PPP Brno ve spolupráci s KrÚ JMK
30.11.2017
30.11.2017
Brno Den otevřených dveří propagační Hotelová škola s.r.o.
04.12.2017
04.12.2017
Praha Metodické setkání začínajících školních speciálních pedagogů vzdělávací NÚV Praha