Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 13.02.2024 15:34
Autor: Oldřich Vybíral
Metodika ke školnímu dietnímu stravování, receptury a podrobné informace na stránkách MŠMT.

Vloženo: 20.01.2023 11:22 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 20.01.2023 11:23 )
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže. Příloha ve formátu ZIP obsahuje všechny vzorové dokumenty.

Vloženo: 13.07.2022 09:30 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 13.07.2022 09:30 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 13.07.2022 09:28 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 13.07.2022 09:28 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 17.06.2022 08:59
Autor: Oldřich Vybíral
Metodická pomůcka. Poznatky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství při činnosti odvolacího orgánu při agendě přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Materiál reaguje i na výsledky kontrolní činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v této oblasti.

Vloženo: 17.06.2022 08:52 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 17.06.2022 08:52 )
Autor: Oldřich Vybíral
Cílem je seznámit se se základními požadavky na nastavení způsobu a kritérií hodnocení, na administrativní zpracování a doklady, jejichž nedodržení může mít za následek rozhodnutí o zrušení výsledku dané zkoušky a nařízení jejího opakování či změně jejího výsledku. Při zpracování tohoto materiálu jsme vycházeli z dosavadní praxe při přezkoumávání průběhu a výsledku maturitní zkoušky a ze soudních rozhodnutí týkajících se dané problematiky.

Vloženo: 24.05.2022 09:44 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 24.05.2022 09:45 )
Autor: Oldřich Vybíral
Tato informace byla zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 21.04.2021. Informace v plném rozsahu nahrazuje Metodický pokyn č. 1/2010 vedoucího odboru školství KrÚ JMK ke stravování zaměstnanců školských příspěvkových organizací.

Vloženo: 10.12.2020 17:13
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže a v příloze.

Vloženo: 14.10.2020 09:38
Autor: Oldřich Vybíral
Kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Vloženo: 29.05.2020 07:30
Autor: Oldřich Vybíral
Doporučnení a návrh provozního řádu vodovodu pro školy.