Vloženo: 29.05.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení organizační a správní

Doporučnení a návrh provozního řádu vodovodu pro školy.

Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod

doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

 

V době odstávky či omezení provozu objektů docházelo v rozvodech vody ke stagnaci a vhodným podmínkám pro rozvoj legionel. Provozovatel je zodpovědný za to, že voda odpovídá hygienickým požadavkům. Předejít zbytečným nákazám, znamená vnitřní vodovod řádně sanovat.

Nyní je, v podstatě více než v útlumu, řada zařízení, objektů, ať již jsou to hotely, školy, penziony…Bereme to jako nutnost vzhledem k situaci a jako důsledek opatření vlády. Každý objekt má technologická zařízení, u kterých se předpokládal provoz, a tak byly i navrženy. U řady z nich je období bez provozu problém. Typickými příklady jsou neprovozovaná vzduchotechnika a vnitřní vodovod. Pokud voda, ať studená nebo teplá nejsou v objektu odebírány, rozhodně je to z hlediska provozu vnitřního vodovodu „nenormální“ stav a z pohledu hygieny vody je to problém.

 

Celý článek vizhttps://voda.tzb-info.cz/provoz-a-udrzba-voda-kanalizace/20576-hygienicke-riziko-znovuotevreni-skol-hotelu-a-provozoven-vodovod


- Nepoužívání vodovodu lze kvalifikovat jako havarijní stav
- Prevence legionelové infekce – upozornění pro provozovatele hotelů a obdobných ubytovacích objektů
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
- Výtah ze Zákona č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

 

Tento provozní předpis byl vypracován CTI ČR pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví osob, přítomných v objektu……………….., a to jak z hlediska samotného provozu pro hygienické zabezpečení vody ve vnitřním vodovodu objektu, tak z hlediska provozu, údržby a řešení havarijních stavů. Cílem je  komfort obslužnosti i  trvalé hygienické zabezpečení veškeré  vody dodávané vnitřním vodovodem do tohoto objektu………

 

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat na cti@cechtop.cz nebo na tel: 730 190 840.

Připojené soubory

Související dokumenty