• Metodický pokyn č. 1/08 - AKTUALIZACE k 1.1.2021

  Oldřich Vybíral | 26.03.2021

  Metodický pokyn č. 1/08 vedoucího odboru školství KrÚ JMK k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení. Doplnění aktualizace k 1.1.2021.

 • Vzor smlouvy pro dětské domovy - o poskytování plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy

  Oldřich Vybíral | 24.02.2017

  Smlouva o poskytování plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy je uzavírána podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • Základní vzory smluv podle Nového občanského zákoníku

  Oldřich Vybíral | 05.12.2016

  AKTUALIZACE K 15.6.2016. Krajský úřad Jihomoravského kraje pro Vás připravil sadu základních vzorů smluv podle nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), který má poněkud odlišné požadavky od předchozí právní úpravy.

RSS