Počet nalezených záznamů: 11

 • Konference Moje budoucnost

  Oldřich Vybíral | 01.06.2022

  Nová budoucnost žákovských portfolií začne v pátek 17. června 2022, v Brně. Odborníci, lidé z praxe, zástupci samosprávy a další řečníci přednesou své příspěvky k tématu žákovských portfolií, propojování odborného školství a světa praxe a možností vývoje na tomto poli. Součástí konference bude představení nového nástroje, který propojení studentů a firem umožní a významně zjednoduší. Akce je určená pro kariérové a výchovné poradkyně a poradce ve školách, ředitele a managementy škol, zástupce firem a výrobních společností, novináře zaměřené na obor školství a ekonomiky a v neposlední řadě pro odbornou veřejnost z oblasti vzdělávání.

 • Materiály z pracovního setkání výchovných/kariérových poradkyň a poradců základních škol okresu Brno-město

  Oldřich Vybíral | 24.11.2021

  Pracovní setkání se konalo ve čtvrtek 18.11.2021. Všechny materiály jsou převedeny do formátu pdf. Formuláře jsou ve formátu MS Word.

 • Materiály z pracovního setkání výchovných/kariérových poradkyň a poradců základních škol okresu Brno-venkov

  Oldřich Vybíral | 24.11.2021

  Pracovní setkání se konalo ve čtvrtek 18.11.2021. Všechny materiály jsou převedeny do formátu pdf. Formuláře jsou ve formátu MS Word.

 • Podpora vzdělání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

  Oldřich Vybíral | 07.09.2020
 • VÝVOJ MODERNÍHO AUTOMOBILU

  Ivana Suchánková | 08.11.2017

  Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí akreditovaný vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání, který představí základní realizační fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh

 • Škola – základ profese

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů.

 • Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

  Oldřich Vybíral | 06.01.2017

  Kurz je určen především pedagogům mateřských škol. Je možné ho hradit také z šablon (šablona 1/2.3).

 • Akce Pedagogické fakulty MU v rámci Týdne pro inkluzi

  Michal Slezák | 12.10.2016

  Nabídka seminářů, besed, workshopů a kurzů spolupořádaných Pedagogickou fakultou MU Brno

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

  Oldřich Vybíral | 11.06.2015

  Informace a výstupy z projektu a navazujících dotazníkových šetření. Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci.

 • Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání

  Lenka Možná | 22.01.2014

  Konference je zaměřena na aktuální odborné poznatky k tématům, která ukládá RVP jako prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojů v otázkách sexuality a je stavěna jako příspěvek k „sexuální výchově”. Propojuje mezioborově poznatky medicíny a syndromu rizikového chování dospívajících se zákonitostmi osobnostního vývoje a se zkušenostmi z poradenství.

RSS