Vloženo: 04.06.2015 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Informace a výstupy z projektu a navazujících dotazníkových šetření. Nositelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci.

Už dva roky pracují týmy odborníků ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací na tom, aby pomohli nastavit dobré podmínky pro inkluzi v českém školství. V projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, společně vytvořili řadu unikátních dokumentů, které usnadní práci a život učitelům, asistentům pedagoga, ale především dětem, které z nějakého důvodu ve školách selhávají. Pedagogové všech typů škol ocení zejména Katalog podpůrných opatření, praktický manuál, který krok za krokem radí, jak pracovat se žáky s tělesným handicapem, mentálním postižením či zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Jak v tištěné, tak elektronické formě budou od července k dispozici rovněž metodiky a příručky pro asistenty pedagoga, Standard práce asistenta pedagoga nebo také analýzy, výzkumy a návrhy systémových řešení v českém školství.

Výstupy projektu, v němž spojily síly Univerzita Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, čtivou formou prezentuje i časopis Škola all inclusive, který najdete na těchto odkazech:

 

Základní webové stránky:

www.inkluze.upol.cz

 

Novinky:

http://www.inkluze.upol.cz/newsletter4

- věnováno zejména Katalogu podpůrných opatření

http://www.inkluze.upol.cz/newsletter5  

- věnováno zejména asistentům pedagoga

http://www.inkluze.upol.cz/newsletter6

- aktuální číslo

Související dokumenty