Počet nalezených záznamů: 122

 • VR cyklista - aplikace, která učí základy bezpečného chování na kole děti i dospělé

  Oldřich Vybíral | 21.01.2020

  Nová aplikace „VR cyklista“ učí bezpečným zásadám jízdy na kole ve virtuální realitě. Aplikace obsahuje všechna nejdůležitější témata bezpečného chování na kole. Je určena nejen dětem, ale také široké veřejnosti i seniorům. Je určena pro mobilní telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS a je zdarma.

 • International Village Project - mezinárodní vzdělávací projekt pro české studenty

  Oldřich Vybíral | 27.11.2019

  Jedná se o projekt nevládní organizace, která usiluje o integraci a vzdělávání evropských teenagerů. Mladí lidé se díky projektu mohou setkávat se stejně starými cizinci a navazovat s nimi přátelské vztahy, čímž se obohatí o nové poznatky ohledně odlišných kultur a národů. Zkušenost účastníků napomůže rozvoji tolerance, respektu k odlišnostem a oslabení přetrvávajících předsudků.

 • Studium pro školní metodiky prevence 2020/2021

  Michal Slezák | 05.11.2019

  Další běh výborně hodnoceného kvalifikačního studia pro školní metodiky prevence v rozsahu 250h.

 • Vyhlášení literární a výtvarné soutěže "Zpomal, prosím"

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Tým silniční bezpečnosti vyhlašuje dětskou literární a výtvarnou soutěž „Zpomal, prosím“. Soutěž probíhá od 14. 10. 2019 do 24. 11. 2019. Téma výtvarné soutěže je "Nepřiměřená rychlost v silničním provozu". Téma literární soutěže je "Bezpečnostní pás v automobilu". Bližší pokyny k soutěži naleznete v příloze.

 • Informace o vyhlášení 9. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“.

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 9. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku: 4. – 5. třída – reklamní plakát, 6. – 7. třída – video, reklamní plakát, komiks, 8. – 9. třída – video, reklamní plakát, komiks, střední školy – video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově. SAMOSTATNÁ KATEGORIE – pro všechny věkové skupiny! Vytvoř návrh na plyšového maskota projektu Bezpečně v kyberprostoru. Nejlepší návrh bude vybrán a použit na výrobu plyšového maskota projektu pro příští rok k desátému výročí soutěže a projektu samotného. Více informací naleznete v podmínkách soutěže a v přílohách.

 • pozvánka na seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních"

  Pavla Tichá | 09.10.2019

  Seminář "Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních" - lektor Mgr. Tibor A. Brečka, MBA. Obsah semináře: psychologie pachatele, varovné signály, zvládání agrese ve školském prostředí a krizová komunikaci ve škole. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – říjen 2019, nabídka DVPP pro SŠ

  Michal Slezák | 17.09.2019
 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – říjen 2019, nabídka DVPP pro MŠ a ZŠ

  Michal Slezák | 17.09.2019
 • Kraje pro bezpečený internet - soutěžní kvíz

  Pavla Tichá | 13.09.2019

  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet byla vyhlášena soutěž, do které se mohou zapojit i žáci a studenti z Jihomoravského kraje. Soutěž trvá až do 15. listopadu 2019. Cílem soutěže je upozorňovat děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

 • Nabídka preventivního programu: NÁSILÍ BOLÍ, ALE NEMUSÍ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let . Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, které dětem mohou pomoci jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich situaci, která se týká násilí. Cena: zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, ostatní školy dle dohody. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, ostatní zájemci - manager@modralinka.cz Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací násilí v rodině nebo mezi vrstevníky. - Zprostředkovat dětem, že násilí není nutné strpět, i když ho koná někdo silnější či starší. - Pochopení dětí, že situace násilí je nutné řešit a nezůstávat na ně samy.

RSS