Počet nalezených záznamů: 166

 • seminář "Kybernetická bezpečnost v každodenní praxi pedagoga, metodika prevence"

  Pavla Tichá | 29.07.2019

  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá dne 26.9.2019 seminář na téma "Kybernetická bezpečnost v každodenní praxi pedagoga, metodika prevence". Seminář se uskuteční od 9.30 hodin v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu 73 v Brně. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Registrace na akci je možná na uvedeném odkazu: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=395486&TypeID=513

 • Vyhodnocení 8. ročníku preventivní soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“

  Oldřich Vybíral | 24.05.2019

  V pátek 17. května 2019 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže "Bezpečně v kyberprostoru". Tento preventivní projekt stejně jako soutěž realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Projektem Zdravý kraj a místní Agenda 21, a dále s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a je zaměřena na rizika kyberšikany.

 • Konference "Bezpečně na netu..."

  Lenka Možná | 21.03.2019

  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.

 • Konference projektu Kraje pro bezpečný internet

  Oldřich Vybíral | 16.01.2019
 • preventivní film "Na hory" a metodika pro základní školy

  Pavla Tichá | 11.12.2018
 • Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí

  Pavla Tichá | 11.12.2018
 • Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem - pozvánka na konferenci pro pedagogy základních a středních škol

  Pavla Tichá | 20.09.2018

  Pozvánka na konferenci pro pedagogy základních a středních škol Jihomoravského kraje „Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem“. Konferenci pořádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského, Ústeckého a Zlínského kraje, Asociací Záchranný kruh, Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno dne 6.11.2018 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Bližší informace o programu a přihlašování naleznete v příloze.

 • Pozvánka na konferenci "Rodina v pasti konfliktu či násilí"

  Pavla Tichá | 14.09.2018

  Konference se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 v Brně, v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu 73. Pořadatelem je organizace Spondea, o. p. s. která už 20 let provází a pomáhá lidem při zvládání obtížných životních situací. Co Vás čeká? Konference přinese prostor pro odborný dialog o účinných strategiích a technikách při práci s dětmi z rodin zasažených násilím či konfliktním rozvodem. Pozvání specialisté z Jihomoravského kraje a Prahy budou diskutovat o možnostech a limitech práce s celou rodinou. Budeme řešit, jaké aktuální otázky a odpovědi s sebou přináší teorie a praxe. Pro koho je konference určena? Svým tématem bude konference přínosná pro psychology, sociální pracovníky, soudce, úředníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a v neposlední řadě i pro výchovné poradce a metodiky ze škol. Program naleznete v příloze. Přihlásit se můžete zde: https://www.spondea.cz/konference-rodina-v-pasti-konfliktu-ci-nasili-jiz-4-rijna/

 • Seminář "Dítě v džungli paragrafů"

  Pavla Tichá | 14.09.2018

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství Vás zve na odborný jednodenní seminář „Dítě v džungli paragrafů“ - průřezové téma se zaměřením na správněprávní a občanskoprávní postavení dítěte v právním řádu, právní odpovědnost dětí a dítě jako poškozený trestným činem“ Lektor: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

 • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb.

  Oldřich Vybíral | 11.09.2018

  Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Pravidelně aktualizováno NÚV.

RSS