Počet nalezených záznamů: 153

 • Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 - 2018

  Lenka Možná | 29.08.2018
 • Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

  Lenka Možná | 29.08.2018

  Rada JMK schválila na své 69. schůzi dne 27.08.2019 usnesením č. 5188/18/R69 Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

 • DVPP pro pedagogy MŠ - Smysluplné pomůcky

  Petra Škrdlíková | 24.08.2018

  MŠ Milosrdných bratří nabízí dva osmihodinové semináře s tematikou výroby a využití pomůcek při vzdělávání dětí s postižením (PAS, MR, ADHD aj.). Semináře lze hradit z Šablon II.

 • Kraje pro bezpečný internet

  Oldřich Vybíral | 14.06.2018

  Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci základních a středních škol ve všech krajích ČR.

 • Pozvánka na Krajské fórum prevence kriminality v roce 2018

  Pavla Tichá | 27.04.2018

  Letošní ročník Krajského fóra prevence kriminality je zaměřený na problematiku domácího násilí a je určen zejména pro školní metodiky prevence, pedagogy a preventisty, kteří se s touto problematikou mohou při své práce setkávat.

 • Zkroť net. Hned!

  Oldřich Vybíral | 06.04.2018

  Jedná se o seriál deseti krátkých videospotů určených pro děti a studenty ve věku 10-15 let zaměřených na aktuální témata problematiky elektronické bezpečnosti, jako jsou sociální sítě, kyberšikana, mobilní telefony, hesla, apod.

 • 15. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA – SVĚT OČIMA DĚTÍ 2018

  Pavla Tichá | 28.03.2018

  MV vyhlásilo již 15. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA – SVĚT OČIMA DĚTÍ 2018 Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5-16 let): - děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí - děti z prvního a druhého stupně základních škol - děti z dětských domovů - děti ze specializovaných škol - děti ze středisek volnočasových aktivit Více informací k soutěži naleznete v příloze.

 • XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“

  Lenka Možná | 12.03.2018

  XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ je 1,5 denní celorepublikový seminář s mezinárodní účastí, s možností široké diskuse, příspěvky z oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie, sociální, preventivní a následné péče.

 • Odborná konference pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  MV ČR ve spolupráci s Asociací bezpečná škola pořádá odbornou konferenci pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR "60 dní do GDPR".

 • pozvánka na seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství Vás zve na odborný jednodenní seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“ doc. PhDr. Zdenka Vojtíška, Th.D.

RSS