Počet nalezených záznamů: 153

 • Seminář „Vybrané bezpečnostně- právní aspekty rizikového chování" - Mgr. Jaroslav Šejvl, PhD.

  Pavla Tichá | 07.09.2020

  Seminář "Vybrané bezpečnostně-právní aspekty rizikového chování" je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy – mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ústavní předpisy, zákonné předpisy. Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciálnímu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování: návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofobie, extremismus, antisemitismus a xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže (loupeže), krizové situace, netolismus, sebepoškozování, náboženská hnutí, sexuálně rizikové chování, a další.

 • Seminář „Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu"

  Pavla Tichá | 07.09.2020

  Jednodenní kurz lektora Martina Kožíška provede účastníky různými formami kyberšikany na Internetu. Účastníci se seznámí s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. Účastníci kurzu získají přehled o jednotlivých formách kyberšikany a naučí se je pomocí jednotlivých kazuistik řešit. Budou představeny aktuální trendy v této oblasti.

 • Měsíčník Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace – září 2020, nabídka DVPP pro SŠ

  Michal Slezák | 25.08.2020
 • Infografika: Školní hygienické desatero pro žáky ke stažení

  Pavla Tichá | 27.05.2020

  Asociace bezpečná škola ve spolupráci se školami vytvořila leták "Školní hygienické desatero pro žáky" k vytištění a vylepení na klíčová místa. Leták je v příloze, příp. ho lze stáhnout na níže uvedeném odkazu. https://www.asociacebezpecnaskola.cz/2020/05/14/infografika-skolni-hygienicke-desatero-pro-zaky/

 • Výukové videospoty - kyberšikana, šikana, drogy, alkohol, netolismus

  Lenka Možná | 22.05.2020

  Výukové videospoty. Max. 2 minutové videospoty na témata: Kyberšikana, šikana, drogy, alkohol a netolismus vytvořené žáky Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna, příspěvková organizace a jejich školní metodičkou prevence. Na závěr každého spotu jsou uvedeny otázky k rozvedení následné diskuse se žáky. Videospoty vznikly za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Preventivní programy škol v roce 2019". Videospoty ke stažení v přiložených souborech.

 • Manuál pro MŠ, ZŠ, SŠ k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19

  Lenka Možná | 14.05.2020

  Manuál pro MŠ, ZŠ, SŠ k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid-19. Záštitu nad dokumentem převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH z.s. Materiál slouží jako podpora pedagogů při reakcích na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu, obsahuje mimo jiné časová období s popisem jejich specifik, zdůrazňujících, na co se při práci se třídou zaměřit a návrhy možných aktivit pro tato období.

 • květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách

  Lenka Možná | 28.04.2020

  Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

 • Nabídka Etických dílen - webinář "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?" a další programy v on-line podobě

  Lenka Možná | 22.04.2020

  Nabídka Etických dílen - webinář "Kyber-dítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi?" a další programy v on-line podobě

 • Procvičování s PČR

  Pavla Tichá | 15.04.2020

  Dne 14.4.2020 byla spuštěná preventivní aktivita Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje určená žákům základních škol – Procvičování s PČR. V současné době koronavirových opatření, kdy policisté nemohou za dětmi do škol, připravili alespoň zaměstnání na dálku. Jedná se o testové otázky ze čtyř základních oblastí (dopravní výchova, kyberšikana, návykové látky a trestní odpovědnost) pro mladší (I. stupeň ZŠ) a starší (II. stupeň ZŠ) žáky. A protože návykové látky a trestní odpovědnost je určená starším žákům, bude dopravní výchova a kyberšikana u mladších rozšířena na dva týdny. Každé další pondělí (budou celkem 4) přibude nové téma společně se správným řešením a shrnutím tématu předešlého. Dále mohou děti nakreslit obrázek s policejní tématikou, naskenovat a poslat na krpb.prevence@pcr.cz<mailto:krpb.prevence@pcr.cz>, kdy deset nejlepších výkresů bude zveřejněno na webových stránkách, a autoři obdrží drobné dárečky. Úkoly naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/procvicuj-s-pcr.aspx

 • seminář "Extremismus a radikalismus"

  Pavla Tichá | 24.02.2020

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství pořádá seminář „Extremismus a radikalismus“, který se uskuteční dne 17.3.2020. Více informací včetně registračního formuláře naleznete v přiložené pozvánce.

RSS