Počet nalezených záznamů: 110

 • Kraje pro bezpečný internet

  Oldřich Vybíral | 14.06.2018

  Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci základních a středních škol ve všech krajích ČR.

 • Pozvánka na Krajské fórum prevence kriminality v roce 2018

  Pavla Tichá | 27.04.2018

  Letošní ročník Krajského fóra prevence kriminality je zaměřený na problematiku domácího násilí a je určen zejména pro školní metodiky prevence, pedagogy a preventisty, kteří se s touto problematikou mohou při své práce setkávat.

 • Zkroť net. Hned!

  Oldřich Vybíral | 06.04.2018

  Jedná se o seriál deseti krátkých videospotů určených pro děti a studenty ve věku 10-15 let zaměřených na aktuální témata problematiky elektronické bezpečnosti, jako jsou sociální sítě, kyberšikana, mobilní telefony, hesla, apod.

 • 15. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA – SVĚT OČIMA DĚTÍ 2018

  Pavla Tichá | 28.03.2018

  MV vyhlásilo již 15. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA – SVĚT OČIMA DĚTÍ 2018 Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5-16 let): - děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí - děti z prvního a druhého stupně základních škol - děti z dětských domovů - děti ze specializovaných škol - děti ze středisek volnočasových aktivit Více informací k soutěži naleznete v příloze.

 • XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“

  Lenka Možná | 12.03.2018

  XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ je 1,5 denní celorepublikový seminář s mezinárodní účastí, s možností široké diskuse, příspěvky z oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie, sociální, preventivní a následné péče.

 • Odborná konference pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  MV ČR ve spolupráci s Asociací bezpečná škola pořádá odbornou konferenci pro pracovníky škol a školských zařízení k problematice GDPR "60 dní do GDPR".

 • pozvánka na seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“

  Pavla Tichá | 08.02.2018

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství Vás zve na odborný jednodenní seminář „Nová náboženská hnutí a násilí“ doc. PhDr. Zdenka Vojtíška, Th.D.

 • Krizová mobilní služba pro školy

  Pavla Tichá | 31.01.2018

  Centrum Krizové intervence Spondea, o.p.s. nabízí školám a třídním kolektivům či pedagogickým pracovníkům bezplatně konzultace a odborné poradenství zaměřené na podporu vhodných reakcí pro zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pedagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. přírodní katastrofy, apod.

 • 7. ročník soutěže v rámci projektu „Bezpečně v kyberprostoru“ - upozornění na změnu termínu sběru soutěžních prací do 28.2.2018

  Pavla Tichá | 16.01.2018

  Podrobnosti k 7. ročníku soutěže naleznete na stránkách projektu Bezpečně v kyberprostoru v záložce soutěže: https://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/ Soutěžní práce se odevzdávají nejpozději do 28.2.2018 na adresu: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno

 • Adresář sítě služeb JMK 2017

  Lenka Možná | 18.12.2017

  Adresář sítě služeb JMK v roce 2017 byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje"

RSS