Počet nalezených záznamů: 146

 • Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

  Oldřich Vybíral | 26.03.2018

  Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální.

 • Legie do škol - výukové DVD zdarma ke stažení (ZŠ a SŠ)

  Oldřich Vybíral | 30.01.2018

  Projekt, který žákům a učitelům přináší ucelené vzdělávací materiály na téma historie čs. legií 1914-1920. Pro potřeby výuky a poznání problematiky byla vytvořena bohatě ilustrovaná elektronická publikace s pracovními listy, která je doplněna dvojící dokumentárních filmů.

 • Přízraky ulice

  Oldřich Vybíral | 02.11.2017

  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.

 • Europass

  Ivana Suchánková | 26.10.2017

  Jak napsat životopis v online editoru Europassu? Od 1. října 2017 bude na na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech absolventů VOŠ povinně uvedená úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF).

 • Bezplatné vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivana Suchánková | 24.04.2017

  Specifika SPU na 2. stupni ZŠ

 • Vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivo Prokeš | 13.04.2017

  Strategie zvládání obtížných situací ve výuce

 • Vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivo Prokeš | 13.04.2017

  Třída plná pohody

 • Vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivo Prokeš | 13.04.2017

  Kurz mentoringu pro učitele

 • Vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivo Prokeš | 13.04.2017

  Les jako zdroj pro environmentální vzdělávání se zaměřením na výtvarné aktivity

 • Vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivo Prokeš | 13.04.2017

  Hospitace do Vídně

RSS