Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

Vloženo: 05.10.2017 12:12
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 15.08.2017 14:01 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.08.2017 14:01 )
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v úterý 29. a ve středu 30. srpna 2017.

Vloženo: 18.05.2017 07:43 (poslední změna: Jana Bendová, 18.05.2017 13:14 )
Autor: Jana Bendová
Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v pondělí 5. a ve středu 7. června 2017.

Vloženo: 23.03.2017 14:26 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.04.2017 06:49 )
Autor: Oldřich Vybíral
Stav k 6.3.2017.

Vloženo: 23.03.2017 11:46 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 07.11.2017 10:44 )
Autor: Oldřich Vybíral
Stav k 20.3.2017.

Vloženo: 08.03.2017 09:57 (poslední změna: Zdeněk Valíček, 27.04.2017 09:35 )
Autor: Jana Bendová

Vloženo: 24.02.2017 12:38
Autor: Oldřich Vybíral
Smlouva o poskytování plného přímého zaopatření po skončení výkonu ústavní výchovy je uzavírána podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Vloženo: 20.01.2017 10:59
Autor: Oldřich Vybíral
Informace z MŠMT k novinkám v oblasti stravování. Viz příloha.

Vloženo: 05.12.2016 15:10
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti níže.

Vloženo: 09.11.2016 10:59 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 09.11.2016 11:06 )
Autor: Oldřich Vybíral
Metodický pokyn upravuje postup při udělení souhlasu krajského úřadu s využitím asistenta pedagoga v souladu s § 16 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a to ve třídách, odděleních nebo studijních skupinách, ve kterých se vzdělává dítě, žák nebo student (dále jen žák) se speciálními vzdělávacími potřebami.