Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 1. dubnu 2020)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 

 

POČTY PŘIHLÁŠEK V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 (pro školní rok 2020/2021)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 

Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok 2020/21 (pravidelně aktualizováno)

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2019)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.4.2019)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2020/2021

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků

 

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE?

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 15.09.2020)

 

Vloženo: 08.06.2020 09:13 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.06.2020 09:13 )
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školkých zařízení zžizovaných Jihomoravským krajem se uskuteční v úterý a středu 23.06. resp, 24.06.2020. Vzhledem k epidemiologické situaci je omezena účast na jednoho zástupce za každou zřizovanou organizaci. Následný zápis z porad bude rozeslán organizacím všech zřizovatelů. Děkujeme za pochopení. Podrobný rozpis v přílohách viz níže.

Vloženo: 10.03.2020 11:00 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.09.2020 13:32 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 21.01.2020 10:23
Autor: Oldřich Vybíral
Statistická ročenka Jihomoravského kraje je stěžejní publikací krajského pracoviště Českého statistického úřadu v Brně. Přináší souborný statistický přehled o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v kraji a jeho dílčích územních celcích.

Vloženo: 14.01.2020 08:22 (poslední změna: Pavla Tichá, 14.01.2020 08:39 )
Autor: Pavla Tichá
Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2020" chválila Rada Jihomoravského kraje na své 130. schůzi konané dne 13.1.2020 usnesením číslo 9125/20/R130. Podrobnosti o dotačním programu naleznete zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7522-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2020.aspx

Vloženo: 19.12.2019 09:43 (poslední změna: Jana Konečná, 19.12.2019 09:44 )
Autor: Jana Konečná
Město Tábor slaví 600 let a při této příležitosti vyhlašuje soutěž pro žáky ZŠ a SŠ.

Vloženo: 09.10.2019 15:49 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 10.09.2020 12:56 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 04.03.2019 07:58
Autor: Oldřich Vybíral
Do 19. března 2019 je možné podat přihlášku do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní v při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům v kraji. Principy zahrnují především problematiku životního prostředí a sociální odpovědnost i vlastní společenskou roli a odpovědnost.

Vloženo: 29.08.2018 15:38
Autor: Oldřich Vybíral
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (www.cizincijmk.cz) pro vás připravilo základní informace a odkazy týkající se žáků-cizinců na školách. V tomto dokumentu najdete odkazy na informační portály, možné zdroje financování, metodické dokumenty a kontakty na organizace v Jihomoravském kraji, které vám mohou poradit s tím, jak postupovat, pokud máte ve své škole žáky-cizince.

Vloženo: 16.05.2018 10:53
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 22.02.2018 10:27 (poslední změna: Jana Bendová, 22.02.2018 10:28 )
Autor: Jana Bendová
Přiložené soubory obsahují pozvánky na porady k rozpisu rozpočtu PVV na rok 2018.