Typ organizace:
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Telefon: 541651111
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace:
ič: 70888337
dič: CZ70888337
izo:

SEZNAM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V JMK (stav k 20. říjnu 2023)

 

Nejdůležitější témata:

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-24

 
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2024-28 - veřejná konzultace

 

Počty přihlášek na střední školy v Jihomoravském kraji pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/23

 

Výkony středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro školní rok 2024/25

 

INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

 

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení zřizované obcí (metodická pomůcka pro obce jako zřizovatele škol a školských zařízení)

 

INTERNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, obecné právní předpisy a metodiky

 

SEZNAM ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (stav k 1.10.2023)

 

Přehled škol zřizovaných pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9 "školského zákona" (stav k 1.9.2023)

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona v mateřských a základních školách zřizovaných obcemi ve školním roce 2023/2024

- níže navazuje informce OŠ

Informace odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje k postupu pro podání žádosti o udělení souhlasu se zřízením tříd pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona v běžných mateřských a základních školách zřizovaných obcí nebo soukromým zřizovatelem

 

Základní školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 18.10.2023)

Střední školy realizující jazykovou přípravu pro děti cizích státních příslušníků (AKTUALIZOVÁNO 14.09.2023)

Informace pro školy: MÁTE VE ŠKOLE ŽÁKA-CIZINCE? + nabídka seminářů MŠMT a NPI pro školní rok 2023/24

 

Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami

 

TELEFONNÍ SEZNAM ODBORU (k 15.09.2023)

 

Vloženo: 18.10.2023 15:28
Autor: Oldřich Vybíral
Školní akce nabírají úplně nový směr, sestav ve třídě tým a zahrajte si laser game v Mercuria školní laser game lize!

Vloženo: 19.06.2023 10:33 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 19.06.2023 10:35 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výzva je určena skupinám dětí školního věku, které chceme inspirovat k hledání toho, co pálí dnešní svět. Řešení těchto problémů ale nemusí být technické či složité, vyzýváme děti spíše k tomu, aby se zasnily a po vzoru dávných alchymistů pátraly, vymýšlely a měnily svět…

Vloženo: 01.09.2022 14:21 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 19.09.2023 12:46 )
Autor: Oldřich Vybíral
V souladu s ustanovením § 6a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 266/2022 Sb., určil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství střední školy k poskytování jazykové přípravy cizinců ve středním vzdělávání.

Vloženo: 21.07.2022 08:43 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.08.2023 14:34 )
Autor: Oldřich Vybíral
Počty přijímaných do prvních ročníků SŠ, konzervatoří a VOŠ zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2024/25.

Vloženo: 24.02.2022 13:03 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 24.02.2022 13:04 )
Autor: Oldřich Vybíral
Na ČT edu se snažíme rozšiřovat volně dostupné, reklamou nezatížené a kvalitní vzdělávací zdroje pro učitele a studenty. Nyní jsme zveřejnili „balík materiálů“ – videí, pracovních listů, příkladů k procvičení – pro žáky, kteří se připravují na přijímačky na střední školy a gymnázia.

Vloženo: 22.12.2021 07:51 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 22.12.2021 07:55 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 24.11.2021 11:10
Autor: Oldřich Vybíral
Pracovní setkání se konalo ve čtvrtek 18.11.2021. Všechny materiály jsou převedeny do formátu pdf. Formuláře jsou ve formátu MS Word.

Vloženo: 19.01.2021 15:07
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 19.11.2020 10:52 (poslední změna: Pavla Tichá, 19.11.2020 10:56 )
Autor: Pavla Tichá
Bílý kruh bezpečí nabízí školám možnost další spolupráce a nabídku přednášek. Více informací včetně kontaktů naleznete v přílohách.

Vloženo: 08.06.2020 09:13 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.06.2020 09:13 )
Autor: Oldřich Vybíral
Porady ředitelů škol a školkých zařízení zžizovaných Jihomoravským krajem se uskuteční v úterý a středu 23.06. resp, 24.06.2020. Vzhledem k epidemiologické situaci je omezena účast na jednoho zástupce za každou zřizovanou organizaci. Následný zápis z porad bude rozeslán organizacím všech zřizovatelů. Děkujeme za pochopení. Podrobný rozpis v přílohách viz níže.