Vloženo: 31.08.2011 Autor: Jakub Štursa / Odbor školství JMK
Rada Jihomoravského kraje na své schůzi konané dne 8. února 2023 usnesením č. 6026/23/R90 rozhodla o doplnění stipendijního programu.
Pro školní rok 2022/2023 platí poskytování prospěchových stipendií pro níže uvedené obory vzdělání a střední školy:
 
Prospěchová stipendia se poskytují žákům školy, kteří se vzdělávají bez ohledu na formu vzdělávání v následujících oborech vzdělání (dále také podporovaných oborech vzdělání):
 
KKOV
obor
škola
23-52-H/01
Nástrojař 
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
   
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
   
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
23-55-H/01
Klempíř 
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
 
 
Střední průmyslová škola E. Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
 
 
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
 
 
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
 
 
Střední průmyslová škola E. Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
 
 
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
 
 
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
 
 
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
 
 
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
29-53-H/01
Pekař
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
29-56-H/01
Řezník - uzenář
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
31-57-H/01
Výrobce textilí
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
33-59-H/01
Čalouník
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
 
 
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
36-52-H/02
Mechanik plynových zařízení
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
36-56-H/01
Kominík
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
36-59-H/01
Podlahář     
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
36-64-H/01
Tesař                
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
   
       
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
 
 
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
36-67-H/01
Zedník
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
   
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
   
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
 
 
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
 
 
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
 
 
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
36-69-H/01
Pokrývač
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
 
   
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
53-41-H/01
Ošetřovatel
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
   
Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace
41-54-H/01
Podkovář a zemědělský kovář
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Prospěchová stipendia budou poskytována žákům školy ve výše uvedených podporovaných oborech vzdělání ve výši:
  • v 1. ročníku vzdělávání 3 000 Kč za pololetí období školního vyučování;
  • ve 2. ročníku vzdělávání 3 000 Kč za pololetí období školního vyučování;
  • ve 3. ročníku vzdělávání 3 000 Kč za pololetí období školního vyučování;
  • navýšení stipendia uvedeného výše o 3 000,- Kč, pokud žák na vysvědčení dosáhne celkového hodnocení – prospěl s vyznamenáním.
Pro získání prospěchového stipendia musí žák splnit následující podmínky:
  • musí se vzdělávat v podporovaném oboru vzdělání alespoň po dobu posledních dvou měsíců hodnoceného pololetí;
  • nesmí mít v hodnoceném pololetí žádnou neomluvenou účast ve vyučování;
  • musí splnit kritérium průměrného prospěchu za hodnocené pololetí, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“. Průměrný prospěch bude nastaven v intervalu od 2, 0 do 3, 0 v konkrétních stipendijních řádech jednotlivých středních škol. Hodnotu průměrného prospěchu je možné na konkrétní škole nastavit odlišně pro jednotlivé obory vzdělání, vždy se však jeho hodnota musí pohybovat v intervalu od 2,0 do 3,0;
  • na některých školách může být podmínkou pro přidělení stipendia i hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré“.
Prospěchová stipendia budou vyplácena v obdobích následujících po vyhodnocení splnění výše uvedených podmínek.
Informace o poskytování stipendií na konkrétních školách jsou poskytovány výše uvedenými školami.

 

Související dokumenty