Počet nalezených záznamů: 228

 • Střední školy realizující jazykovou přípravu pro žáky cizince (AKTUALIZOVÁNO 19.09.2023)

  Oldřich Vybíral | 19.09.2023

  V souladu s ustanovením § 6a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 266/2022 Sb., určil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství střední školy k poskytování jazykové přípravy cizinců ve středním vzdělávání.

 • Seznam určených základních škol k poskytování bezplatné přípravy žáků cizinců (STAV K 07.09.2023)

  Oldřich Vybíral | 07.09.2023

  Školy určené podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2023/2024.

 • Výkony středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro školní rok 2024/25

  Oldřich Vybíral | 29.08.2023

  Počty přijímaných do prvních ročníků SŠ, konzervatoří a VOŠ zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2024/25.

 • Porady ředitelů - srpen 2023

  Oldřich Vybíral | 23.08.2023

  ZUŠ a SVČ od 9:00 h. Školy a školská zařízení zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona o 11:00 h.

 • Porady ředitelů - srpen 2023

  Oldřich Vybíral | 23.08.2023

  Střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, jazykové školy, VIM a domovy mládeže.

 • Umíme to bez lepku

  Oldřich Vybíral | 27.06.2023

  Kurz obsahuje informace z oblasti přípravy stravy podle principů BLP diety, tzn. znalosti a dovednosti potřebné ke zpracování potravin a přípravě pokrmů technologickými postupy zajišťujícími stravu v souladu s BLP dietou a platnými výživovými doporučeními pro příslušnou stravovací kategorii v běžném provozu školní jídelny.

 • Porady ředitelů - červen 2023

  Oldřich Vybíral | 13.06.2023

  Podrobnosti níže. Přihlašování na poradu ředitelů SŠ, konzervatoří a VOŠ je již uzavřeno.

 • DIGI roadshow pro 2. stupeň ZŠ v Brně

  Oldřich Vybíral | 15.05.2023

  Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Jak rozvíjet digitální kompetence u vás ve škole na 2. stupni? Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol a sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé ČR. Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

 • Nabídka stipendií japonské vlády

  Oldřich Vybíral | 05.05.2023

  První stipendium Undergraduate Student Scholarsh umožňuje absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v Japonsku (resp. programu magisterského u oborů, v jejichž případě není studium děleno na BSP a MSP). Druhé stipendium Specialized Training College Student Scholarship je určeno k vyššímu odbornému vzdělávání.

 • Počty přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2022/23

  Oldřich Vybíral | 30.03.2023

  Stav k 3.3.2023. Pro školní rok 2023/24.

RSS