Počet nalezených záznamů: 210

 • Porady ředitelů - srpen 2022

  Oldřich Vybíral | 16.08.2022

  Pozvánky na porady ředitelů SŠ, DM, JŠ, VIM, speciálních škol a školských zařízení, ZUŠ a DDM. Podrobnosti v přílohách. časy se liší podle typu a sídla organizace.

 • Výkony středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro školní rok 2023/24

  Oldřich Vybíral | 21.07.2022

  Počty přijímaných do prvních ročníků SŠ, konzervatoří a VOŠ zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2023/24.

 • Nabídka společnosti yourchance o. p. s. pro organizace pracující s cizinci

  Oldřich Vybíral | 29.06.2022

  Otevřená místa pro české lektory a ukrajinské děti na adaptačních kurzech při projektu VÍTEJ V ČESKU, yourchance o.p.s.

 • Konference Moje budoucnost

  Oldřich Vybíral | 01.06.2022

  Nová budoucnost žákovských portfolií začne v pátek 17. června 2022, v Brně. Odborníci, lidé z praxe, zástupci samosprávy a další řečníci přednesou své příspěvky k tématu žákovských portfolií, propojování odborného školství a světa praxe a možností vývoje na tomto poli. Součástí konference bude představení nového nástroje, který propojení studentů a firem umožní a významně zjednoduší. Akce je určená pro kariérové a výchovné poradkyně a poradce ve školách, ředitele a managementy škol, zástupce firem a výrobních společností, novináře zaměřené na obor školství a ekonomiky a v neposlední řadě pro odbornou veřejnost z oblasti vzdělávání.

 • Seznam určených základních škol k poskytování bezplatné přípravy žáků cizinců (STAV K 31.5.2022)

  Oldřich Vybíral | 01.06.2022

  Školy určené podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve školním roce 2021/2022.

 • Podnikavá konference - Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků

  Oldřich Vybíral | 17.05.2022

  Ne každý je leader týmu, ale každý je tvůrce svého života. Věříme, že pokud žáci poznajísvá nadání, dokáží naplno využít svůj potenciál a mohou být úspěšní v tom, co je baví a naplňuje. Touto cestou v nich můžeme přirozeně podpořit jejich motivaci k odpovědnému způsobu života a vytváření hodnot pro své okolí.

 • Newsletter 5/2022 portálu rpv.cz

  Oldřich Vybíral | 02.05.2022

  Novinky na květen 2022 na metodickém portále RVP.CZ

 • Únikové hry z Lednice

  Oldřich Vybíral | 29.04.2022

  Celkem 5 únikových her. Akce pro základní i střední školy jako součást školních výletů., nebo např. i firemní teambuildingy a večírky. Podrobnosti níže a v přílohách.

 • Baletní pohádka Broučci

  Oldřich Vybíral | 25.04.2022

  Tři termíny: 19.05.2022 v 18:00 h, 20.05.2022 v 10:30 h a 18:00 h. Podrobnosti v přílohách

 • Konference Školní stravování 2022

  Oldřich Vybíral | 21.04.2022
RSS