Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 20.05.2019 09:30
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 29.03.2019 11:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.03.2019 11:55 )
Autor: Oldřich Vybíral
Zveme žáky škol na mistrovství světa v softballu mužů, které se odehraje v Praze a v Havlíčkově Brodě ve dnech 13.-23.6.2019. Tato mimořádná událost se poprvé v historii koná v Evropě a Vy se jí můžete zúčastnit úplně zdarma. Do České republiky dorazí 16 světových týmů, které mohou žáci podpořit. Je pro ně připravený i bohatý doprovodný program. Cílem akce je šířit povědomí o softballu v České republice.

Vloženo: 22.03.2019 15:06
Autor: Jana Konečná
Tvoří se vzorové číslo spotřebitelského časopisu pro mládež

Vloženo: 11.02.2019 10:28
Autor: Oldřich Vybíral
Bojujte se svojí školou o jedinečnou trofej, věčnou slávu a finanční odměnu. Osvěžující náplň pro hodiny tělesné výchovy, která žáky baví! Hejtmanův pohár je soutěž pro všechny základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v překonávání dráhy sportovních dovedností. Co je podstatné? Není třeba nikam jezdit a zapojit se může celá škola! Stačí stáhnout instrukce a může se začít. O vítězích pak nerozhodují sekundy, ale soutěžní body.

Vloženo: 06.02.2019 16:05
Autor: Oldřich Vybíral
Letos na téma: PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal.

Vloženo: 16.01.2019 11:34 (poslední změna: Adéla Pásková, 16.01.2019 11:35 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 a podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže na krajské úrovni

Vloženo: 16.01.2019 11:29
Autor: Adéla Pásková
Dotační program je zaměřen na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven.

Vloženo: 15.01.2019 09:50
Autor: Lenka Možná
Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Vloženo: 15.01.2019 09:41
Autor: Lenka Možná
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí .

Vloženo: 12.11.2018 11:56
Autor: Oldřich Vybíral
Mezinárodní soutěž dívek ze středních škol.

  • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
  • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
  • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
  • 04.01.2016 -
    Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
  • 02.06.2016 -
  • 23.11.2017 -
    Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.