Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 06.04.2018 11:56
Autor: Oldřich Vybíral
Jedná se o seriál deseti krátkých videospotů určených pro děti a studenty ve věku 10-15 let zaměřených na aktuální témata problematiky elektronické bezpečnosti, jako jsou sociální sítě, kyberšikana, mobilní telefony, hesla, apod.

Vloženo: 16.01.2018 12:31
Autor: Oldřich Vybíral
Informace o nové soutěži pro žáky a žákyně středních středních škol.

Vloženo: 12.01.2018 08:21 (poslední změna: Adéla Pásková, 12.01.2018 08:23 )
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Vloženo: 12.01.2018 08:14
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Vloženo: 18.12.2017 12:33 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.12.2017 12:38 )
Autor: Lenka Možná
Adresář sítě služeb JMK v roce 2017 byl aktualizován v rámci podpořeného projektu MŠMT "Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje"

Vloženo: 18.09.2017 14:08
Autor: Lenka Endlicherová
Nabídka vzdělávacích akcí, zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce především v předškolní oblasti. Více informací k jednotlivým akcím a jejich obsahu a program získáte na níže uvedených webových stránkách. Všechny akce jsou tlumočeny.

Vloženo: 17.05.2017 10:37 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 19.06.2017 09:58 )
Autor: Pavla Tichá
Ministerstvo vnitra stejně jako v předešlých letech pořádá soutěž pro školy Svět očima dětí. Jedná se o 14. ročník této soutěže, která je zaměřená na následující cílové skupiny děti ve věkovém rozpětí 5-16 let: - děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí - děti z prvního a druhého stupně základních škol - děti z dětských domovů - děti ze specializovaných škol - děti ze středisek volnočasových aktivit Podrobnosti k soutěži jsou uvedené v příloze.

Vloženo: 13.02.2017 14:52
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka vzdělávání i volnočasových aktivit v Moravském krasu,

Vloženo: 02.02.2017 15:02 (poslední změna: Pavla Tichá, 02.02.2017 15:04 )
Autor: Pavla Tichá
Dne 2.2.2017 schválila RJMK usnesením č.620/17/R9" Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2017". Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. DP je určen pro obce Jihomoravského kraje. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5377-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2017.aspx

Vloženo: 30.01.2017 09:32
Autor: Lenka Možná

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 17.08.2017 - 24.09.2018
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 29.05.2018 - 30.05.2018
  XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ je 1,5 denní celorepublikový seminář s mezinárodní účastí, s možností široké diskuse, příspěvky z oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie, sociální, preventivní a následné péče.
 • 25.05.2018 - 25.05.2018
  Celorepubliková soutěž týmových skladeb Česko se hýbe ve školách je jedním ze stěžejních projektů iniciativy Česko se hýbe, jehož hlavním cílem je motivovat českou populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším stravovacím návykům. Jedno bez druhého nemůže fungovat jako předpoklad pevného zdraví a zejména preventivního boje s obezitou, který je, vzhledem pro celou naši populaci více než aktuální. Zvláště nyní, kdy se Česká republika podle nedávného celosvětového průzkumu obezity umístila na alarmujícím devátém místě. Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby a školní volnočasové aktivity a její primární náplní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových kategoriích (od 5 do 18 let) k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava.