Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 12.02.2024 16:13
Autor: Oldřich Vybíral
S rostoucím využíváním informačních technologií mezi dětmi se stává otázka jejich kybernetické bezpečnosti stále naléhavější. Téměř všichni žáci druhého stupně základní školy mají svůj účet na sociálních sítích a pohybují se denně v kyberprostoru. Výzkum Vnímání kyberkriminality u žáků na druhém stupni základních škol realizovaný v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet na konci roku 2023 ukázal, že žáci mají stále nedostatečné povědomí o tom, co na internetu mohou nebo nemohou dělat, respektive, jaké chování je považováno za kyberkriminalitu.

Vloženo: 11.01.2024 10:16 (poslední změna: Lenka Možná, 11.01.2024 10:19 )
Autor: Lenka Možná
Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2024" Radou Jihomoravského kraje byl dne 10.01.2024 usnesením č. 8586/24/R120 schválen dotační program "Preventivní programy škol v roce 2024". Cílem programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Celý dotační program včetně povinných příloh možno nalézt na dotačním portálu kraje nebo na přiloženém odkaze.

Vloženo: 27.09.2023 11:54
Autor: Oldřich Vybíral
Žáci základních a středních škol ve 13 krajích České republiky se mohou vzdělávat v oblasti bezpečnosti na internetu a vyhrát hodnotné ceny. Projekt Kraje pro bezpečný internet již po desáté spouští soutěžní kvíz. Žáci a studenti se mohou do soutěže zapojit až do konce února 2024.

Vloženo: 09.03.2023 14:27
Autor: Oldřich Vybíral
Filmová soutěž pro děti: Nominujte malé tvůrce na Filmovou cenu TA ČR na ZLÍN FILM FESTIVALU. Uzávěrka přihlášek je 01.05.2023. Podrobnsoti níže.

Vloženo: 14.07.2022 14:06 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 14.07.2022 14:07 )
Autor: Oldřich Vybíral
POKOS je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky.

Vloženo: 21.04.2022 14:06
Autor: Oldřich Vybíral
Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 13.01.2022 12:44 (poslední změna: Lenka Možná, 13.01.2022 12:45 )
Autor: Lenka Možná
Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Vloženo: 12.01.2022 09:26
Autor: Oldřich Vybíral
Až do 28. února 2022 se žáci a studenti základních a středních škol v Jihomoravském kraji mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se, jak se bezpečně pohybovat na internetu a vyhrát hodnotné ceny!

Vloženo: 08.12.2021 15:08 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.12.2021 15:10 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 08.12.2021 15:06 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.12.2021 15:06 )
Autor: Oldřich Vybíral
Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou (především malířskou) tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Soutěž je pokračováním projektu „Malujeme barvami země“, který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011. Těchto ročníků se zúčastnilo celkem 600 žáků a studentů 30 základních a středních škol. Na projekt navázala od školního roku 2011/2012 soutěž pojmenovaná Čarovné barvy země.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil E-kurz na téma Základy rizikového chování na internetu. Kurz je vhodný pro školní metodiky prevence. Registrace do kurzu je možná na registračním formuláři: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyyXdFW1zUthcXM7yvK2iRUKm-1hlP9MhKvZRsrsh17pLBw/viewform V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Další informace naleznete v přílohách.
 • Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.