Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 20.03.2014 08:45 (poslední změna: Pavla Tichá, 20.03.2014 08:46 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 11.03.2014 14:09 (poslední změna: Jana Konečná, 11.03.2014 14:11 )
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshopy kombinované s přednáškami a exkurzemi na odborná pracoviště.

Vloženo: 21.02.2014 12:44
Autor: Jana Konečná
EuropaSecura je celostátní soutěž pro tříčlenná družstva studentů středních škol s maturitou.

Vloženo: 18.11.2013 08:47
Autor: Oldřich Vybíral
Česká triatlonová asociace hledá vedoucí nových triatlonových skupin dětí a mádeže od 8 do 15 let. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 11.11.2013 09:58 (poslední změna: Lucie Adamová, 11.11.2013 15:14 )
Autor: Oldřich Vybíral
7. - 15. 12. 2013 se v Brně a Ostravě uskuteční MS ve florbale žen. Jeďte se svými žáky fandit a vyhrajte zajímavé ceny.

Vloženo: 08.11.2013 10:24 (poslední změna: Pavla Tichá, 08.11.2013 11:27 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 04.11.2013 10:31
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:23
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:19 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:20 )
Autor: Lenka Možná
Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciální úrovni.

Vloženo: 04.11.2013 10:13 (poslední změna: Adéla Pásková, 04.11.2013 10:17 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014

 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)