Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 25.06.2014 15:45
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshop kombinovaný s přednáškami a exkurzí

Vloženo: 21.05.2014 10:34
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshop kombinovaný s přednáškami a exkurzí na odborné pracoviště.

Vloženo: 27.03.2014 17:56 (poslední změna: Lucie Adamová, 28.03.2014 08:05 )
Autor: Jana Konečná
Dvěma ústředními cíli projektu jsou jednak podpora talentovaných žáků slovensko-českého příhraničí ve vybraných oborech a zároveň prohloubení kvalifikace pedagogů.

Vloženo: 20.03.2014 08:45 (poslední změna: Pavla Tichá, 20.03.2014 08:46 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 11.03.2014 14:09 (poslední změna: Jana Konečná, 11.03.2014 14:11 )
Autor: Jana Konečná
Dvoudenní workshopy kombinované s přednáškami a exkurzemi na odborná pracoviště.

Vloženo: 21.02.2014 12:44
Autor: Jana Konečná
EuropaSecura je celostátní soutěž pro tříčlenná družstva studentů středních škol s maturitou.

Vloženo: 18.11.2013 08:47
Autor: Oldřich Vybíral
Česká triatlonová asociace hledá vedoucí nových triatlonových skupin dětí a mádeže od 8 do 15 let. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 11.11.2013 09:58 (poslední změna: Lucie Adamová, 11.11.2013 15:14 )
Autor: Oldřich Vybíral
7. - 15. 12. 2013 se v Brně a Ostravě uskuteční MS ve florbale žen. Jeďte se svými žáky fandit a vyhrajte zajímavé ceny.

Vloženo: 08.11.2013 10:24 (poslední změna: Pavla Tichá, 08.11.2013 11:27 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 04.11.2013 10:31
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 23.04.2019 - 23.04.2019
  Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou štafety desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať klasického maratonu, tedy 42,195 km.
 • 24.04.2019 - 24.04.2019
  Seminář je realizován v rámci projektu "Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ" financovaného Ministerstvem dopravy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Samotná Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, která vznikla v roce 2018, je ke stažení na www.detivdoprave.cz.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.