Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 11.05.2016 09:01
Autor: Oldřich Vybíral
Univerzitní kino Scala. Témata: udržitelnost životního prostředí, globální oteplování a jeho historie, ekologie; protidrogová prevence, sociální tématika, bezdomovectví, pomoc druhým, sociální politika státu aj.

Vloženo: 15.03.2016 10:55 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.03.2016 10:57 )
Autor: Oldřich Vybíral
Pro MŠ, ZŠ a SŠ na předcházení úrazům.

Vloženo: 10.03.2016 14:04
Autor: Lenka Endlicherová
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž o návrh na uspořádání projektového dne na téma "Umění žít spolu".

Vloženo: 17.02.2016 15:32 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 17.02.2016 16:13 )
Autor: Lenka Endlicherová
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label!

Vloženo: 15.02.2016 15:23 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 15.02.2016 15:26 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program je určen pro školy zařazené v síti programu Škola podporující zdraví a pro školy zřizované Jihomoravským kraje, které se ucházejí o zařazení do zmíněné sítě zdravých škol.

Vloženo: 15.02.2016 15:16 (poslední změna: Adéla Pásková, 15.02.2016 15:25 )
Autor: Adéla Pásková
Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, které se věnují oblasti využití volného času dětí a mládeže na území Jihomoravského kraje.

Vloženo: 10.02.2016 12:18 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 10.02.2016 12:21 )
Autor: Lenka Endlicherová
Organizace Mobilita Palermo hledá partnery pro projekt zaměřený na migraci. Bližší informace najdete pod uvedenými odkazy.

Vloženo: 04.02.2016 14:05 (poslední změna: Pavla Tichá, 04.02.2016 14:06 )
Autor: Pavla Tichá
Bezpečnost na školách - vzdělávací program pro domovníky bytových domů a školníky mateřských, základních a středních škol. Více informací je v přiložených dokumentech.

Vloženo: 15.01.2016 10:33
Autor: Lenka Možná
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8596/19/R129 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016. Oznámení je ode dneška (15. 1. 2016) uveřejněno na úřední desce KrÚ JMK a webových stránkách Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Vloženo: 15.01.2016 10:22 (poslední změna: Lenka Možná, 15.01.2016 10:25 )
Autor: Lenka Možná
RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8593/19/R129 Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 23.04.2019 - 23.04.2019
  Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou štafety desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají trať klasického maratonu, tedy 42,195 km.
 • 24.04.2019 - 24.04.2019
  Seminář je realizován v rámci projektu "Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro MŠ" financovaného Ministerstvem dopravy. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Samotná Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, která vznikla v roce 2018, je ke stažení na www.detivdoprave.cz.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.