Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 04.11.2013 10:13
Autor: Lenka Možná
Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování .

Vloženo: 04.11.2013 10:07 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:09 )
Autor: Lenka Možná
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Vloženo: 07.10.2013 11:49 (poslední změna: Jana Konečná, 07.10.2013 11:50 )
Autor: Jana Konečná
Již 13. ročník celostátní soutěže, jejímž cílem je podpora kvalitní výuky Aj a Nj.

Vloženo: 04.09.2013 12:06 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:38 )
Autor: Jana Konečná
Určeno pro pedagogy středních škol, které se věnují Středoškolské odborné činnosti.

Vloženo: 27.08.2013 15:07 (poslední změna: Lenka Možná, 27.08.2013 15:08 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 27.08.2013 15:05 (poslední změna: Lenka Možná, 27.08.2013 15:05 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 27.08.2013 14:54 (poslední změna: Lenka Možná, 27.08.2013 14:54 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 27.08.2013 14:47 (poslední změna: Lenka Možná, 29.08.2018 10:27 )
Autor: Lenka Možná

Vloženo: 23.08.2013 13:15 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:41 )
Autor: Jana Konečná
Střední školy žádají o dotaci vygenerováním písemné žádosti z elektronického systému v termínu od 30. 9. do 25. 10. 2013.

Vloženo: 22.08.2013 16:10 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:48 )
Autor: Jana Konečná
Sedmý ročník soutěže určené pro střední školy v Evropské unii pořádá generální ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT).

 • 07.12.2018 - 12.03.2019
  Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje 8. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Podrobnosti a podmínky této soutěže s preventivní tematikou zaměřenou na kyberkriminalitu naleznete v přílohách. Soutěžní práce je možné zasílat nejpozději do 12. března 2019.
 • 06.02.2019 - 06.02.2019
  24.ročník mezinárodních závodů ve skoku vysokém s hudebním doprovodem.
 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.