Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 30.03.2015 11:17 (poslední změna: Lenka Endlicherová, 31.03.2015 10:24 )
Autor: Lenka Endlicherová
Zašlete návrh Evropského projektového dne na téma "Evropa hrou" do 10.4.2015 a získejte podporu pro jeho organizaci. Soutěž je pro všechny školy, organizace působící v oblasti práce s mládeží a další organizace, které se podílejí na formálním i neformálním vzdělávání. Více informací v přiloženém souboru a na adrese www.evropanasimaocima.cz.

Vloženo: 17.03.2015 07:54
Autor: Oldřich Vybíral
III. ročník 2014/2015 „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ Podrobnosti včetně přihlášky do brněnského postupového kola v přílohách.

Vloženo: 11.03.2015 14:52 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 11.03.2015 14:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Další informace k Juniorskému maratonu 2015 - akce pro střední školy.

Vloženo: 24.02.2015 09:45
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ.

Vloženo: 19.02.2015 14:46
Autor: Oldřich Vybíral
Možnost zúčastnit se pokračuje do 30.4.2015.

Vloženo: 02.02.2015 08:32
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 28.01.2015 12:50
Autor: Pavla Tichá
Podmínky vyhlášeného DP naleznete na uvedeném odkazu.

Vloženo: 19.01.2015 10:31
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Vloženo: 19.01.2015 09:46 (poslední změna: Zdeněk Beneš, 19.01.2015 10:27 )
Autor: Zdeněk Beneš
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu.Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Vloženo: 19.01.2015 09:28
Autor: Adéla Pásková
Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil E-kurz na téma Základy rizikového chování na internetu. Kurz je vhodný pro školní metodiky prevence. Registrace do kurzu je možná na registračním formuláři: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyyXdFW1zUthcXM7yvK2iRUKm-1hlP9MhKvZRsrsh17pLBw/viewform V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu by měl pracovníkům přijít uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Další informace naleznete v přílohách.
 • Květnový webinář "Začínáme učit s filmem" s organizací Jeden svět na školách. Webinářem Vás provede zkušená lektorka Vlasta Urbanová, své zkušenosti budou sdílet vyučující, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují a s promítáním dokumentárních filmů v hodinách mají bohaté zkušenosti. V případě zájmu o webinář, napište prosím na email klara.bilkova@jsns.cz. Webinář je akreditován MŠMT. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.
 • 07.09.2021 - 30.11.2021
  Konference proběhne proběhne od 14. do 18. března 2022. V rámci doprovodného programu proběhne řada aktivit včetně exkurzí a kongresu pro mladé aktivní lidi ve věku od 14 do 26 let. Podrobnosti v přílohách. Přihlašování do 30.11. resp. 31.12.2021.