Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Doplňující informace o organizaci zatím nebyly publikovány

Vloženo: 08.11.2013 10:24 (poslední změna: Pavla Tichá, 08.11.2013 11:27 )
Autor: Pavla Tichá

Vloženo: 04.11.2013 10:31
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:23
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:19 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:20 )
Autor: Lenka Možná
Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciální úrovni.

Vloženo: 04.11.2013 10:13 (poslední změna: Adéla Pásková, 04.11.2013 10:17 )
Autor: Adéla Pásková
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2014

Vloženo: 04.11.2013 10:13
Autor: Lenka Možná
Podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování .

Vloženo: 04.11.2013 10:07 (poslední změna: Lenka Možná, 04.11.2013 10:09 )
Autor: Lenka Možná
Podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Vloženo: 07.10.2013 11:49 (poslední změna: Jana Konečná, 07.10.2013 11:50 )
Autor: Jana Konečná
Již 13. ročník celostátní soutěže, jejímž cílem je podpora kvalitní výuky Aj a Nj.

Vloženo: 04.09.2013 12:06 (poslední změna: Jana Konečná, 11.09.2013 09:38 )
Autor: Jana Konečná
Určeno pro pedagogy středních škol, které se věnují Středoškolské odborné činnosti.

Vloženo: 27.08.2013 15:07 (poslední změna: Lenka Možná, 27.08.2013 15:08 )
Autor: Lenka Možná

 • Vojelbal, minivolejbal, přehazovaná.
 • KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD VE SNOWBOARDINGU NA ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2014 V KRAJI VYSOČINA, čas konání bude upřesněn dle sněhových podmínek (předpoklad prosinec 2013)
 • V rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji se v období duben-červen 2015 realizuje jedinečný program Bezpečnostní inspekce určený pro žáky II. stupně a zaměřený na dopravní výchovu. Během dvou setkání budou mít žáci příležitost vyhodnotit dopravně riziková místa v okolí vaší školy pod vedením zkušených lektorů. Termín není stanoven. Pokud projevíte o program zájem, vše se domlouvá flexibilně s lektory. Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte prosím Pavlu Tichou: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz, 541 658 302.
 • 04.01.2016 -
  Kurzy pro kuchařky, školníky, uklízečky i administrativní pracovníky
 • 02.06.2016 -
 • 23.11.2017 -
  Pořad je určený pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol se zaměřením na výchovu dospívající mládeže a prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na negativní následky užívání návykových látek.
 • 28.05.2019 - 28.05.2019
  Konference „Bezpečně na netu …“ navazuje na XX let pořádání seminářů Dítě v krizi, připravovaných v rámci doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU. Po XX. letech se mění forma této vzdělávací akce, při zachování obsahu ochrany a bezpečí dětí, v letošním roce se zaměřením na ochranu a bezpečí dětí ve virtuálním světě. Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, s akcentem na ochranu a bezpečí dětí ve světě stále se rozvíjejících komunikačních technologií a z toho plynoucích možných rizik a následků a nabídnout multidisciplinární pohled na danou problematiku. V rámci programu konference proběhne projekce nově připravovaného filmu Maturant, režie Branislav Holiček, s následnou diskusí s přizvanými odborníky.
 • 26.05.2019 - 26.05.2019
  Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.