Vloženo: 15.02.2016 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, které se věnují oblasti využití volného času dětí a mládeže na území Jihomoravského kraje.

Dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 129. schůzi konané dne 13.01.2016 usnesením č. 8592/16/R129. Cílem dotačního programu je poskytnutí dotací na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven. Podrobné informace naleznete zde:http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4459-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2016.aspx.

Související dokumenty