Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 20.09.2022 15:27 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 20.09.2022 15:27 )
Autor: Oldřich Vybíral
Pro kvalitní vzdělávací systém je nezbytné poskytovat školám, jejich ředitelům i pedagogům veškerou potřebnou podporu. A to zejména od jejich zřizovatelů. Administrativní zátěž ředitelů se neustále zvyšuje a mnozí z nich jsou dnes spíše v pozicích úředníků než skutečných lídrů.

Vloženo: 01.09.2022 11:30
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka internetového portálu www.babyonline.cz s nabídkou brožury pro rodiče předškoláků. Podrobnosti na odkazech níže a v příloze.

Vloženo: 24.08.2022 09:49
Autor: Oldřich Vybíral
Určeno dětem z MŠ a z 1. stupně ZŠ (1. -3. třída) v podobě lekcí nebo projektových dnů. Vše názorně a jednoduše, v souladu s RVP. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Vloženo: 29.06.2022 10:17
Autor: Oldřich Vybíral
Otevřená místa pro české lektory a ukrajinské děti na adaptačních kurzech při projektu VÍTEJ V ČESKU, yourchance o.p.s.

Vloženo: 28.06.2022 11:19
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na metodickém portále RVP.CZ na prázdninové měsíce roku 2022.

Vloženo: 08.06.2022 10:23
Autor: Oldřich Vybíral
Dne 06.04.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3729/22/R60, kterým příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení udělila generální souhlas k podávání žádostí o přidělení finančních prostředků až do výše 5 mil. Kč (text usnesení viz rámeček).

Vloženo: 07.06.2022 08:19
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka studijního programu pro absoventy středních škol. Uzávěrka přihlášek je 31. července 2022.

Vloženo: 01.06.2022 10:05
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na portále RVP.CZ na měsíc červen 2022.

Vloženo: 02.05.2022 10:54
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na květen 2022 na metodickém portále RVP.CZ

Vloženo: 26.04.2022 13:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.04.2022 08:15 )
Autor: Oldřich Vybíral
Celkem 5 únikových her. Akce pro základní i střední školy jako součást školních výletů., nebo např. i firemní teambuildingy a večírky. Podrobnosti níže a v přílohách.

 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 12.11.2020 -
  Uvědomujeme si náročnosti současné situace, kterou nám přinesl COVID-19. Proto jsme se rozhodli pomoct. Prvním 100 školám rozdělíme více než 5 250 000 Kč na nákup počítačového vybavení SINO.
 • 21.03.2022 -
  Během Duševní zdravověda pro učitele ukážeme nejen, jak mohou učitelé pečovat o své duševní zdraví a předcházet syndromu vyhoření, ale zaměříme se také na prevenci duševních obtíží u žáků a to, jak s nimi vést podpůrný rozhovor.
 • 18.02.2022 -
  Během Duševní zdravověda pro učitele ukážeme nejen, jak mohou učitelé pečovat o své duševní zdraví a předcházet syndromu vyhoření, ale zaměříme se také na prevenci duševních obtíží u žáků a to, jak s nimi vést podpůrný rozhovor.
 • 24.10.2022 - 24.10.2022
  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
 • 07.10.2022 - 08.10.2022
  Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (převrácená třída, JITT, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na různé tematické celky při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího :-)
 • 06.10.2022 - 06.10.2022
  Jak na kybernetickou bezpečnost ve střední škole? Tentokrát s důrazem na praktické ukázky například z oblastí, jako je fake news, analýza malware, forenzní analýza či phishingové útoky. Můžete se těšit na skvělé řečníky i spoustu zajímavých novinek a případových studií z oblasti cybersecurity ve vzdělávání.
 • 25.11.2022 - 25.11.2022
  Seminář je veden učitelem-didaktikem (pestré pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ. Součástí jsou i praktické úlohy ve stylu BOV.
 • 04.10.2022 - 04.10.2022
  Diskuze s experty ze Skupiny ČEZ o všem, co vás ohledně současné situace na trhu s elektřinou zajímá.