Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 16.07.2019 09:32
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na prázdniny z metodického portálu RVP.CZ.

Vloženo: 11.07.2019 09:13
Autor: Oldřich Vybíral
Dodatečně se nyní do 1.8.2019 mohou hlásit žákyně a žáci, které/kteří ve školním roce 2018/2019 ukončily/ukončili 9. ročník základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého jazyka.

Vloženo: 11.07.2019 09:09
Autor: Oldřich Vybíral
Jak mladší generaci přiblížit znalosti o Evropě a zkušenosti s ní?

Vloženo: 29.05.2019 11:22
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky metodického portálu RVP.CZ na červen 2019.

Vloženo: 24.05.2019 15:28
Autor: Oldřich Vybíral
V pátek 17. května 2019 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže "Bezpečně v kyberprostoru". Tento preventivní projekt stejně jako soutěž realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Projektem Zdravý kraj a místní Agenda 21, a dále s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a je zaměřena na rizika kyberšikany.

Vloženo: 17.05.2019 15:54
Autor: Oldřich Vybíral
Knihovna Václava Havla vyhlašuje v souvislosti s projektem Rok revoluce a 30. výročím sametové revoluce fotografickou soutěž pro školy s názvem Revolution Press Foto.

Vloženo: 17.05.2019 15:49
Autor: Oldřich Vybíral
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici: učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

Vloženo: 17.05.2019 15:09
Autor: Oldřich Vybíral
Přihlášky do 7.6.2019. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 06.05.2019 11:45
Autor: Oldřich Vybíral
Stipendijní nabídka pro žáky a žákyně 6. ročníku ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií.

Vloženo: 06.05.2019 09:58 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 06.05.2019 10:15 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná soutěž firmy Škoda Auto a. s. pro žáky 1. stupně. Podrobnosti v příloze.

  • 25.03.2014 -
  • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
  • 15.12.2015 -
    Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
  • 02.11.2016 -
    Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
  • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
  • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.