Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 16.03.2017 15:36
Autor: Oldřich Vybíral
Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí hospitační stáže do Bavorska pro učitele němčiny, nebo učitele jiných aprobací s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích v České republice.

Vloženo: 16.03.2017 09:50
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž pro žáky středních škol - přihlašování končí již 20. bžezna 2017.

Vloženo: 07.03.2017 11:02 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 07.03.2017 11:07 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná, litrární nebo audiovizuální soutěž vyhlašovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů pro žáky ZŠ a SŠ. Tématem 11. ročníku je tvorba maskota pro ochranu soukromí. Termín odevzdávání prací je 30. dubna 2017. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 03.03.2017 10:53
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž mladých animátorů. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 02.03.2017 12:06
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na porále RVP.CZ březen 2017.

Vloženo: 02.03.2017 08:55
Autor: Oldřich Vybíral
Zapojte své školy do programu, který zachraňuje životy.

Vloženo: 24.02.2017 12:23
Autor: Oldřich Vybíral
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na pozici výchovného poradce pro sekundární cyklus Evropské školy ve Varese, Itálie od 1. září 2017. Přihlášky do 15.4.2017.

Vloženo: 06.02.2017 11:09
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky byla prodloužena do 28.2.2017.

Vloženo: 06.02.2017 08:39
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na portálu rvp.cz.

Vloženo: 18.01.2017 13:16
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarné přehlídka a soutěž pro děti z mateřských škol.

  • 02.11.2016 -
    Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
  • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
  • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
  • 25.03.2014 -
  • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
  • 15.12.2015 -
    Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček