Vloženo: 12.02.2020 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Hlavním cílem výtvarné přehlídky “NEZAPOMENEME...“ je přivést zejména mladou generaci, ale i další umělce k zamyšlení nad tehdejšími dramatickými situacemi, které sebou dějinně nesl odboj či osvobozování. A kdy naše dnešní svoboda byla vykoupena dávným hrdinstvím našich předků a jejich obětí, mnohdy tou nejvyšší – položením vlastního života.

V návaznosti na úspěšnou výtvarnou soutěž SAMETOVÉ VZPOMÍNKY (k 30 letům od Sametové revoluce) si Vás dovolujeme oslovit v souvislosti s novou výtvarnou přehlídkou „NEZAPOMENEME…”. Ta je jedinečnou příležitostí k realizaci umělecky a společensky zajímavé akce ve Vašem regionu, díky které může dojít k úspěšnému zviditelnění jednotlivých škol a jejich žáků a studentů, a to jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. V rámci projektu „NEZAPOMENEME…”, který podpořila i Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR, můžete zorganizovat v rámci regionálního kola
krajskou výtvarnou výstavu na téma uctění památky konce 2. světové války a uctění obětí holokaustu.


Cíl výtvarné přehlídky:
Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe a W&ART, z.s. vyhlásili tříetapovou československou výtvarnou přehlídku „NEZAPOMENEME...“ k uctění 75. výročí od konce 2. světové války a uctění obětí holokaustu. Studenti základních, středních a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, dostanou příležitost tvořit díla na téma „holokaust” nebo na „osvobození vlasti”. Ti nejúspěšnější budou oceněni. Hlavním cílem výtvarné přehlídky je vést zejména zúčastněné děti a studenty, ale i další umělce k zamyšlení nad tehdejšími dramatickými situacemi při odboji či při osvobozování, spojených často s hrdinstvím a obětováním životů, ale i k představě radostných okamžiků a atmosféry po osvobození vlasti. Nesmí být však zapomenuty ani tragické události 2. světové války, které byly spojeny s pronásledováním, týráním a vražděním lidí. Mladá generace musí znát historii svého národa, musí být varována, aby se podobné hrůzné události již neopakovaly. Právě dnešní studenti tomu mohou v příštích letech zabránit a za svobodu a demokracii bojovat.


Nejen k tomu budou sloužit doprovodné akce konané od 7. do 31. května 2020 v Praze, a to zejména Sympozium „NEZAPOMENEME...“, které se bude konat 7. května 2020 v Karolinu na Univerzitě Karlově.


Záštitu nad akcí udělili:

Předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radek Vondráček

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek

Svaz měst a obcí ČR

Další záštity z řad významných institucí a médií jsou v jednání.

Těší nás, že můžeme sdělit, že výtvarná soutěž a následné výstavy „NEZAPOMENEME..." již nyní poutají široký zájem jak v regionech, tak i zájem výtvarníků a dalších cílových skupin. V případě Vašeho zájmu prosíme, vzhledem k zajištění součinnosti, o zaslání spojení na kontaktní osobu za Vaši instituci na adresu: info@worldart.cz.
Prostřednictvím www.worldart.cz budete průběžně informováni o průběhu výtvarné přehlídky a pozvánkách na akce spojené s projektem “NEZAPOMENEME ...”.

 

Připojené soubory

Související dokumenty