Počet nalezených záznamů: 474

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně

  Oldřich Vybíral | 20.05.2019

  Chcete se naučit, jak lze s pomocí dokumentárního filmu obohatit výuku předmětů nebo jak dokument využít při prevenci rizikového chování? Pak se přihlaste na seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně!

 • Výběrové řízení na pozici v rámci Evropských škol pro rok 2019

  Oldřich Vybíral | 17.05.2019

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici: učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

 • Nabídka programů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě

  Oldřich Vybíral | 12.04.2019

  Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filme v Jihlavě

  Oldřich Vybíral | 28.03.2019
 • Doplňující didaktické studium anglického jazyka

  Naďa Zhořová | 18.03.2019

  Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

 • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga_únor 2019

  Dana Koláčková | 29.11.2018
 • VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI NA SŠ

  Oldřich Vybíral | 13.11.2018

  Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách. Lektorem školení je pedagogický odborník z praxe.

 • Jeden svět na školách - Začínáme učit filmem

  Oldřich Vybíral | 09.11.2018

  Dokumentární film jako pomocník při výuce společenských, historických a globálních souvislostí? Vhodné do vyučovacích hodin občanské nauky, společenských věd, dějepisu, mediální výchovy i mnoha dalších.

 • Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže

  Oldřich Vybíral | 24.10.2018

  Konference je přístupna odborné i laické veřejnosti, každému, koho zajímá, jak přistupují ke spotřebitelskému vzdělávání v různých zemích EU, ale také jaké konkrétní projekty a přístupy se osvědčily v praxi. Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zodpovědných ministerstev, škol, spotřebitelských organizací, atd. Konference je mimo jiné určená pro učitele základních a středních škol.

 • Kurz: Zákoník práce ve školské praxi

  Dagmar Simandelova | 15.10.2018

  Kurz se zaměřuje na zákoník práce po jeho rozsáhlé novelizaci z pohledu potřeb školské praxe. Je určený pro vedoucí pedagogické pracovníky. Je akreditován MŠMT.

RSS