Počet nalezených záznamů: 480

 • Roadshow pro školy 2019 v Brně

  Oldřich Vybíral | 19.09.2019

  Moderní technologie uhánějí kupředu a my bychom rádi, abyste díky Roadshow pro školy s nimi drželi krok. V letošním roce se můžete těšit na ukázku video mappingu, virtuální a smíšenou realitu, cloudové technologie a moderní způsoby výuky v prostředí Minecraft: Education Edition, 3D tisk a modelování ve virtuálním světě a celou řadu dalších zajímavých příkladů dobré praxe zapojení moderních technologií do vzdělávání.

 • Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

  Oldřich Vybíral | 10.09.2019

  Akreditovaný kurz v rámci DVPP je zamýšlen jako jednodenní seminář. Vyzkoušíte si: badatelsky orientovanou výuku s přihlédnutím na specifika jednotlivých předmětů – chemie, fyzika, přírodopis/biologie; jednodušší laboratorní práce vhodné pro začátky s badatelsky orientovanou výukou. Další podrobnosti v příloze.

 • Nabídka preventivního programu: NÁSILÍ BOLÍ, ALE NEMUSÍ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let . Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, které dětem mohou pomoci jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich situaci, která se týká násilí. Cena: zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, ostatní školy dle dohody. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, ostatní zájemci - manager@modralinka.cz Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací násilí v rodině nebo mezi vrstevníky. - Zprostředkovat dětem, že násilí není nutné strpět, i když ho koná někdo silnější či starší. - Pochopení dětí, že situace násilí je nutné řešit a nezůstávat na ně samy.

 • Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé

  Ivana Suchánková | 28.08.2019

  Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím. Rozsah: jedna dvouhodinová lekce týdně, celkem 60 vyučovacích hodin. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenčního rámce B1. Určeno pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.

 • Nabídka preventivního programu: STRACH MÁ VELKÉ OČI ANEB NEBÝT NA TO SÁM POMÁHÁ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let Délka: 2 hodiny Cena: Zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, pro ostatní školy dle dohody. Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, o kterých se domníváme, že by dětem mohly pomoci buď jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich tíživé situaci. Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací, které je trápí nebo které je mohou ohrozit. - Zprostředkovat dětem, že pokud jsou na své trápení samy, tíží je stále víc a je těžké uvidět cestu ven. - Opatrně nahlédnout do příběhu dětí a pozorovat s nimi, jak "málo" stačí, aby se z malého trápení stal velký balvan. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, školy mimo Brno - manager@modralinka.cz

 • Nabídka jazykových kurzů Střediska služeb školám Brno, pracoviště Vyškov – školní rok 2019/ 2020

  Michal Slezák | 21.06.2019

  Informace o několika vyhlášených jazykových kurzech AJ s místem konání na SVČ Maják, Brněnská 7, Vyškov.

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně

  Oldřich Vybíral | 20.05.2019

  Chcete se naučit, jak lze s pomocí dokumentárního filmu obohatit výuku předmětů nebo jak dokument využít při prevenci rizikového chování? Pak se přihlaste na seminář Začínáme učit s filmem ve Vsetíně!

 • Výběrové řízení na pozici v rámci Evropských škol pro rok 2019

  Oldřich Vybíral | 17.05.2019

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici: učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III.

 • Nabídka programů celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě

  Oldřich Vybíral | 12.04.2019

  Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU vzniklo v roce 2016 a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům. Nabízíme kvalitní vzdělání, které je zajišťováno na dvaceti specializovaných katedrách, předními odborníky v jednotlivých oborech.

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filme v Jihlavě

  Oldřich Vybíral | 28.03.2019
RSS