Počet nalezených záznamů: 486

 • Badatelsky orientovaná výuka - chemie potravin a přírodních látek

  Oldřich Vybíral | 19.11.2019

  Akreditovaný kurz v rámci DVPP je zamýšlen jako jednodenní seminář. Vhodné pro ZŠ i SŠ. Podrobnosti v příloze.

 • Čarovné barvy země - seminář pro pedagogy (listopad)

  Oldřich Vybíral | 05.11.2019

  Zveme Vás na výtvarné semináře v rámci projektu Čarovné barvy země, které jsou koncipovány jako příprava pedagogů pro práci s barevnými hliněnými pigmenty.

 • Čarovné barvy země - seminář pro pedagogy (prosinec)

  Oldřich Vybíral | 05.11.2019

  Zveme Vás na výtvarné semináře v rámci projektu Čarovné barvy země, které jsou koncipovány jako příprava pedagogů pro práci s barevnými hliněnými pigmenty.

 • Jeden svět na školách - seminář Začínáme učit s filmem v Brně

  Oldřich Vybíral | 23.10.2019

  Učíte na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti a chcete výuku předmětů obohatit a udělat zajímavou pro sebe i žáky? Jste školní metodik prevence, výchovný poradce či třídní učitel a záleží Vám na tom, jaké vztahy a atmosféra panují ve třídách a na škole? Přijďte si s námi vyzkoušet a zažít, jak nejlépe využít dokumentární film právě pro tyto účely.

 • Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky - Vyškov 11. 12. 2019

  Michal Slezák | 18.10.2019

  Seminář je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ, na práci s předškoláky, na jejich rozvoj v rámci mateřské školy.

 • Mediální výchova

  Ivana Suchánková | 10.10.2019

  Mgr. Michal Kaderka (Gymnázium Na Zatlance) nás provede seminářem, jehož cílem je ukázat význam rozlišování sledování masmédií, času věnovanému této aktivitě, schopnosti správně zpracovávat různé typy informací. Na konkrétních materiálech ilustrovat možnosti, které jsou pro tuto oblast vhodné.

 • Doplňující didaktické studium anglického jazyka

  Naďa Zhořová | 09.10.2019

  Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

 • Roadshow pro školy 2019 v Brně

  Oldřich Vybíral | 19.09.2019

  Moderní technologie uhánějí kupředu a my bychom rádi, abyste díky Roadshow pro školy s nimi drželi krok. V letošním roce se můžete těšit na ukázku video mappingu, virtuální a smíšenou realitu, cloudové technologie a moderní způsoby výuky v prostředí Minecraft: Education Edition, 3D tisk a modelování ve virtuálním světě a celou řadu dalších zajímavých příkladů dobré praxe zapojení moderních technologií do vzdělávání.

 • Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

  Oldřich Vybíral | 10.09.2019

  Akreditovaný kurz v rámci DVPP je zamýšlen jako jednodenní seminář. Vyzkoušíte si: badatelsky orientovanou výuku s přihlédnutím na specifika jednotlivých předmětů – chemie, fyzika, přírodopis/biologie; jednodušší laboratorní práce vhodné pro začátky s badatelsky orientovanou výukou. Další podrobnosti v příloze.

 • Nabídka preventivního programu: NÁSILÍ BOLÍ, ALE NEMUSÍ

  Hana Lukešová | 28.08.2019

  Zážitkově edukační programy jsou vhodné především pro žáky ve věku 8 - 11 let . Rádi je však připravíme i pro mladší či starší třídní kolektivy. Přímo k Vám do školy přijedou dva zkušení pedagogové, kteří přinesou zkušenosti z naší linky, které dětem mohou pomoci jako preventivní informace nebo jim ukázat možnosti pomoci v jejich situaci, která se týká násilí. Cena: zdarma pro školy Brno - město za podpory Magistrátu města Brna, ostatní školy dle dohody. Kontakt: školy Brno - vzdelavani@modralinka.cz, ostatní zájemci - manager@modralinka.cz Cíle programu: - Informovat děti o možnostech pomoci, pokud se dostanou do situací násilí v rodině nebo mezi vrstevníky. - Zprostředkovat dětem, že násilí není nutné strpět, i když ho koná někdo silnější či starší. - Pochopení dětí, že situace násilí je nutné řešit a nezůstávat na ně samy.

RSS