Počet nalezených záznamů: 455

 • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga_září 2018

  Dana Koláčková | 13.06.2018
 • Studium pedagogiky pro vychovatele 2019

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 120 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 120 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2019, 44 hodin

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 • Studium pedagogiky pro učitele 2019

  Ivana Suchánková | 24.05.2018

  Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

 • Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

  Oldřich Vybíral | 23.05.2018

  Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

 • Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně

  Eva Prokešová | 30.04.2018
 • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - duben 2018

  Eva Prokešová | 13.02.2018
 • Informační seminář "Nebojte se GDPR"

  Eva Prokešová | 16.01.2018
 • VÝVOJ MODERNÍHO AUTOMOBILU

  Ivana Suchánková | 08.11.2017

  Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí akreditovaný vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání, který představí základní realizační fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh

RSS