Elektrikář-silnoproud
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 26-51-H/02 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 24 |
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 26-51-H/02 | délka: 1 | forma: zkrácené denní | ukončení: výuční list | kapacita: 24 |
Kadeřník
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 69-51-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 30 |
Kuchař-číšník
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 65-51-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 60 |
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 65-51-H/01 | délka: 1 | forma: zkrácené denní | ukončení: výuční list | kapacita: 30 |
Marketing a mediální tvorba
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.
kód: 63-41-M/00 | délka: 4 roky | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Mechanik seřizovač
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 23-45-L/01 | délka: 4 | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Nástrojař
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 23-52-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 15 |
Podnikání
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 64-41-L/51 | délka: 2 | forma: denní nástavbové studium | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Praktická sestra
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.
kód: 53-41-M/03 | délka: 4 roky | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o.
kód: 53-41-M/03 | délka: 4 roky | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Sociální činnost
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 75-41-L/51 | délka: 2 | forma: denní nástavbové studium | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 75-41-M/01 | délka: 4 | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Tesař
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 36-64-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 15 |
Truhlář
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 33-56-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 24 |
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 33-56-H/01 | délka: 1 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 24 |