Kadeřník
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 69-51-H/01 | délka: 3 | forma: denní | ukončení: výuční list | kapacita: 30 |
Sociální činnost
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 75-41-L/51 | délka: 2 | forma: denní nástavbové studium | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 75-41-M/01 | délka: 4 | forma: denní | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |