Podnikání
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
kód: 64-41-L/51 | délka: 2 | forma: denní nástavbové studium | ukončení: maturitní zkouška | kapacita: 30 |