Podnikání
Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o.
kód: 64-41-L/51 | délka: 3 | forma: dálková | ukončení: státní maturitní zkouška | kapacita: 20 |