Vloženo: 01.03.2023 08:25
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

NPI ČR

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 21.03.2023 14:00
  • Konec: 21.03.2023 19:00
  • Místo: Brno, Moravské náměstí 249/8, 602 00
  • NPI ČR

Národní pedagogický institut ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí na 1. stupni ZŠ.

Akce proběhne prezenčně souběžně na všech jednotlivých krajských pracovištích NPI 21. března 2023. Březnová DIGI roadshow umožní ověřit si přípravu na výuku podle upraveného ŠVP, účastníci si na vlastní kůži vyzkouší zajímavé aktivity do hodin informatiky i aktivity pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Na setkáních se otevře prostor pro diskuzi s ostatními učiteli 1. stupně v daném kraji, kteří už mají první kroky za sebou, i s našimi krajskými odborníky (lektory, krajským ICT metodikem, IT guru, konzultantem ŠVP). V úvodu Vás se svým pohledem a zkušenostmi seznámí pan prof. Ivan Kalaš. Na konci pak bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí. Stejně jako další podpora NPI ČR v tzv. malých revizích je i tato akce zdarma.                  

VIDEOpozvánka - https://youtu.be/5w3xaCjIM1w

Více informací na webu - https://revize.edu.cz/digiroadshow

Odkaz na přihlášení - https://revize.edu.cz/digiroadshow#prihlaseni