Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 02.05.2017 14:42 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.05.2017 14:42 )
Autor: Oldřich Vybíral

Vloženo: 18.04.2017 14:57 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 18.04.2017 14:58 )
Autor: Oldřich Vybíral
Termín přihlášek je 11.5.2017. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 11.04.2017 15:10 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 11.04.2017 15:10 )
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž je zaměřená na kreativní nápady s cílem zlepšení dopravy a mobility.

Vloženo: 11.04.2017 14:55
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ, kteří mají za úkol natočit video ze své sportovní aktivity.

Vloženo: 16.03.2017 15:36
Autor: Oldřich Vybíral
Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí hospitační stáže do Bavorska pro učitele němčiny, nebo učitele jiných aprobací s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích v České republice.

Vloženo: 16.03.2017 09:50
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž pro žáky středních škol - přihlašování končí již 20. bžezna 2017.

Vloženo: 07.03.2017 11:02 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 07.03.2017 11:07 )
Autor: Oldřich Vybíral
Výtvarná, litrární nebo audiovizuální soutěž vyhlašovaná Úřadem pro ochranu osobních údajů pro žáky ZŠ a SŠ. Tématem 11. ročníku je tvorba maskota pro ochranu soukromí. Termín odevzdávání prací je 30. dubna 2017. Podrobnosti v příloze.

Vloženo: 03.03.2017 10:53
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž mladých animátorů. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 02.03.2017 12:06
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na porále RVP.CZ březen 2017.

Vloženo: 02.03.2017 08:55
Autor: Oldřich Vybíral
Zapojte své školy do programu, který zachraňuje životy.

 • 25.03.2014 -
 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
 • 23.01.2019 - 31.03.2019
  Jste učitel s praxí a mezi Vaše předměty patří Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace nebo Informatika a ICT? Myslíte si, že učíte zajímavě a že by Vaše zkušenosti mohly být inspirativní pro ostatní kolegy z jiných škol? Pak jsou právě pro Vás určené pozice v nově vznikajících krajských a oblastních metodických kabinetech, které vznikají v rámci systémového projektu SYPO.
 • 22.03.2019 - 23.03.2019
  Konference proběhne v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů, obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.
 • 22.02.2019 - 31.03.2019
  Výstava komponovaných fotoobrazů z doby za železnou oponou.
 • 28.03.2019 - 28.03.2019
  Ukážeme vám, jak zkrášlit okolí školy, podílet se na zachování biodiverzity a přírodního dědictví a vést k tomu i vaše žáky. Od českých a rakouských lektorů získáte návody na aktivity a pokusy v hodinách prvouky, vlastivědy nebo pracovních činností, environmentální výchovy nebo při hře v zahradě. S sebou si odnesete semínka z banky původních odrůd.
 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 11.04.2019 - 13.04.2019
  Přiblížení tématu občanského a globálního vzdělávání a práce se vzpomínkami. Seznámení s různými pedagogickými přístupy z Česka a Německa.