Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 20.08.2019 11:32
Autor: Oldřich Vybíral
Pro školní rok 2019/20.

Vloženo: 20.08.2019 11:26
Autor: Oldřich Vybíral
Pro letošní podzim jsme sestavili nabídku výukových programů, které Vám zpestří výuku.

Vloženo: 02.08.2019 08:29
Autor: Oldřich Vybíral
Středa 28.8.2019 - střední školy a domovy mláídeže. Čtvrtek 29.8.2019 - ostatní školy a školská zařízení. Podrobnosti v přílohách.

Vloženo: 25.07.2019 08:08
Autor: Oldřich Vybíral
Termín odevzdání přihlášek - 20. srpna 2019.

Vloženo: 25.07.2019 08:02
Autor: Oldřich Vybíral
Soutěž pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, SVČ a další.

Vloženo: 16.07.2019 09:32
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na prázdniny z metodického portálu RVP.CZ.

Vloženo: 11.07.2019 09:13
Autor: Oldřich Vybíral
Dodatečně se nyní do 1.8.2019 mohou hlásit žákyně a žáci, které/kteří ve školním roce 2018/2019 ukončily/ukončili 9. ročník základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého jazyka.

Vloženo: 11.07.2019 09:09
Autor: Oldřich Vybíral
Jak mladší generaci přiblížit znalosti o Evropě a zkušenosti s ní?

Vloženo: 29.05.2019 11:22
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky metodického portálu RVP.CZ na červen 2019.

Vloženo: 24.05.2019 15:28
Autor: Oldřich Vybíral
V pátek 17. května 2019 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže "Bezpečně v kyberprostoru". Tento preventivní projekt stejně jako soutěž realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Projektem Zdravý kraj a místní Agenda 21, a dále s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno. Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a je zaměřena na rizika kyberšikany.

 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 12.11.2020 -
  Uvědomujeme si náročnosti současné situace, kterou nám přinesl COVID-19. Proto jsme se rozhodli pomoct. Prvním 100 školám rozdělíme více než 5 250 000 Kč na nákup počítačového vybavení SINO.
 • 29.09.2021 - 03.11.2021
 • 11.11.2021 - 11.11.2021
  Konference svým tématem zve k účasti především učitele základních a středních škol, jejich ředitele a další pedagogické pracovníky. Zajímavé informace zde naleznou také studenti učitelství a zájemci o profesi učitele.
 • 25.11.2021 - 25.11.2021
  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.