Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 02.06.2020 08:57
Autor: Oldřich Vybíral
Společnost ŠKODA AUTO pořádá soutěž již sedmým rokem. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.

Vloženo: 01.06.2020 08:07 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 01.06.2020 09:10 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nabízíme Vám program s lektory rozdělený do skupin, tematickou zábavu motivovanou životem našich slovanských předků, krásné přírodní prostředí, moderní návštěvnické prostory, prohlídku archeologické expozice, návštěvu vyhlídkové věže či procházku na lávku přes řeku Moravu. Dle aktuální epidemiologické situace nabízíme také variantu, že přijedeme s programem za Vámi do tábora!

Vloženo: 28.05.2020 08:13
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na portále rvp.cz pro červen 2020.

Vloženo: 29.04.2020 14:54 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 29.04.2020 14:54 )
Autor: Oldřich Vybíral
Správa Státního hradu a zámku Bečov vyhlašuje soutěž u příležitosti 35. výročí nalezení relikviáře sv. Maura. Soutěž nabízí propojení historie a badatelské činnosti s výtvarným projevem ( i v rámci domácí výuky).

Vloženo: 28.04.2020 12:19
Autor: Oldřich Vybíral
Novinky na metodickém portálu rvp.cz na květen 2020.

Vloženo: 06.04.2020 13:21
Autor: Oldřich Vybíral
Současná situace pohjldeme ředitelů škol od společnosti EDUin, o. p. s.

Vloženo: 03.04.2020 08:18
Autor: Oldřich Vybíral
Pro vzdálenou výuku můžete využít nástroj Microsoft Teams, který je součástí zdarma dostupné sady Microsoft Office 365 A1 pro školy. Skrze Teams můžete dělat online hodiny s podporou školní tabule, sdílení pracovní plochy nebo prezentace s možností automatického nahrávání hodiny a jejího uložení.

Vloženo: 24.03.2020 14:51
Autor: Oldřich Vybíral
Upsíšené novinky na portále RVP.CZ na duben 2020.

Vloženo: 20.03.2020 13:25
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka bezplatné pomoci pro pedagogický sbor.

Vloženo: 20.03.2020 08:51
Autor: Oldřich Vybíral
Získejte až 100 000 Kč pro vaší základní školu nebo dětský domov. Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 12.11.2020 -
  Uvědomujeme si náročnosti současné situace, kterou nám přinesl COVID-19. Proto jsme se rozhodli pomoct. Prvním 100 školám rozdělíme více než 5 250 000 Kč na nákup počítačového vybavení SINO.
 • 29.09.2021 - 03.11.2021
 • 11.11.2021 - 11.11.2021
  Konference svým tématem zve k účasti především učitele základních a středních škol, jejich ředitele a další pedagogické pracovníky. Zajímavé informace zde naleznou také studenti učitelství a zájemci o profesi učitele.
 • 25.11.2021 - 25.11.2021
  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.